‘Kosten sociaal domein in hand houden’

Gemeente Venray wil voorkomen dat de kosten van het sociaal domein uit de hand lopen. Zij gaat daarom de mogelijkheden onderzoeken om de kosten beheersbaar te houden. Dat kondigt wethouder Anne Thielen (CDA) aan in een brief aan de gemeenteraad.

Het sociaal domein neemt bijna de helft van de begroting van 136 miljoen euro van gemeente Venray in beslag. Uitgaven kunnen snel oplopen omdat het vaak om openeindregelingen gaat zonder een budgetplafond.

De landelijke trend van stijgende kosten en een toenemend beroep op jeugdzorg- en Wmo-voorzieningen is ook in Venray zichtbaar. Bij de Wmo is er een stijgende vraag naar huishoudelijk hulp en woningaanpassingen. Dit komt ook doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen. ‘We moeten keuzes maken om de kosten beheersbaar te houden’, zegt Thielen in de raadsbrief. ‘Ook om de ondersteuning van de meeste kwetsbare inwoners in de toekomst te garanderen. Hiervoor onderzoeken we momenteel de mogelijkheden.’

De gemeente stimuleert het als inwoners oplossingen vinden in de eigen sociale omgeving door hulp van buren, kennissen of familie. Daardoor hoeft er minder beroep worden gedaan op de gemeentelijke voorzieningen. Opvallend is dat de hulp uit eigen kring in 2019 juist is gedaald en inwoners daardoor vaker bij de gemeente aankloppen. De gemeente wil nog niet spreken van een trendbreuk, maar houdt deze ontwikkeling wel in de gaten.

De kosten voor de jeugdzorg zijn met 1,5 miljoen euro gestegen in de afgelopen drie jaar. Het komt niet alleen door meer behandelingen maar ook door prijsstijgingen. Omdat veel gemeenten kampen met een geldtekort bij de jeugdzorg heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) met het kabinet afgesproken dat er dit jaar een onderzoek komt. De uitkomst hiervan moet uitwijzen of de gemeenten meer budget nodig hebben.