Werkgroep Smakt krijgt geen uitleg

Werkgroep zonnepark Smakt voelt zich gepasseerd door gemeente Venray over het besluit om het zonnepark van Kronos Solar af te blazen. Ook na aandringen krijgt de werkgroep geen verdere uitleg.

De werkgroep is vanaf het begin actief betrokken geweest bij de plannen voor het zonnepark in Smakt. Werkgroeplid Jan Koopmans vindt het dan ook vreemd dat de werkgroep niet op de hoogte is gesteld van het collegebesluit. Het College van B&W besloot op 6 juli om geen vergunning te verlenen aan Kronos. In een mail aan de gemeente vraagt de werkgroep tevergeefs om opheldering. De werkgroep wil graag weten wat de afwegingen van het college zijn geweest.

De jurist van de gemeente laat in een reactie aan de werkgroep weten dat dorpsraad Smakt-Holthees, als vertegenwoordiging van het dorp, is geïnformeerd. ‘Het is niet gebruikelijk om individuele belanghebbenden persoonlijk te informeren. Het voornemen om de vergunning te weigeren is gepubliceerd via de site Overheid.nl en in de Staatscourant zoals wettelijk is voorgeschreven’, meldt de jurist aan de werkgroep.

Jan Koopmans erkent dat de gemeente daarmee aan de minimale wettelijke verplichting heeft voldaan. “Maar de werkgroep is geen individuele belanghebbende. Het is een vertegenwoordiging van meerdere betrokkenen en belanghebbenden”, zegt Koopmans die verwijst naar het coalitieakkoord. “Daarin staat het belang van het betrekken van inwoners bij de lokale democratie. Zeker over beslissingen die hen mogelijk raken. We vinden het dan ook bijzonder jammer dat de gemeente ons in dit ontwerpbesluit niet heeft gekend. Ook omdat de toezegging is gedaan elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.”

Tekst: Henk Willemssen