Brede steun voor woonwijk in De Brier

De komst van een nieuwe woonwijk in het noordelijke deel van bedrijventerrein De Brier kan rekenen op steun van alle politieke partijen. In de commissie Werken en Besturen van woensdag 2 september zetten enkele fracties wel vraagtekens bij het hoge aantal woningen.

De woonwijk is gepland tussen de Zuidsingel en woonboulevard WoonMax. Dit is het oudste deel van De Brier waar leegstand is en de verloedering heeft toegeslagen. Venray Lokaal reageerde opgelucht dat er eindelijk onderzoek is gedaan en dat er nu een concept-structuurvisie op tafel ligt. “De aanhouder wint. Er is zicht op uitzicht”, zei Amira Luydens. “Het woningbouwplan past in het verlengde van de wijk Brukske.”

On-Venrays
Joep Gielens (Pro Venray) constateerde dat het bedrijventerrein te groot is. “De Brier is voor Venray te groot om alleen door bedrijven in te vullen. Daarom is wonen in het noordelijk deel een goede optie.” Guus Reintjes (CDA) sprak van een ‘prima plan’. “Er is woningnood. Het CDA kiest voor 249 woningen met sociaal huur. Dit plan is on-Venrays. Maar we moeten ‘out of the box’ denken.” Ook D66 kon zich vinden in de opsplitsing van De Brier. Theo Zegers (D66) wees op de commerciële ruimten die gekoppeld zijn aan woningbouw. “Het gevaar bestaat dat winkels gaan verplaatsen. Het leegzuigen van het winkelcentrum of de winkelcentra in wijken moeten we voorkomen.” D66 vroeg om een plek voor arbeidsmigranten en de charitatieve instellingen mee te nemen in het plan.

Kwistig gestrooid
Martin Leenders (Samenwerking Venray) wilde de garantie dat starterswoningen en sociale woningbouw deel uitmaken van het plan. “De Brier in de huidige opzet is overleden. Er waren veel proefballonnetjes maar die zijn allemaal doorgeprikt. Nu ligt er iets heel anders”, zei Leenders. Wim de Schryver (VVD) juichte het toe dat de ondernemers zelf met een plan zijn gekomen. “Dit heeft de gemeente nagelaten”, vond hij. De VVD vindt dat er ruimte is voor een discounter. “Die moet er kunnen komen en om woningbouw roepen we al jaren”, zei De Schryver die de mogelijke verhuizing van de brandweerkazerne wil loskoppelen van het bouwplan. “We moeten opletten dat we niet in een fuik lopen met het doordrukken van een dure nieuwe brandweerkazerne.”

Ook Henk Bisschops (PvdA) vond dat er dringend iets moet gebeuren op De Brier. “Want het bedrijventerrein is niet van de grond gekomen.” De PvdA is voorstander van woningbouw maar wil waken voor de concurrentie met andere bouwplannen. “Die mogen daardoor niet in gevaar komen. Want er wordt wel erg kwistig gestrooid met aantallen woningen”, zei Bisschops die liever 189 woningen ziet dan 249. “Voor een supermarkt is hier geen plaats. We houden ons aan de afspraken.”

Andere opties
Wethouder Jan Loonen (CDA) reageerde dat dit laatste ook de insteek is van het College van B&W. Loonen haalde aan dat er nog een rechtszaak loopt over het toestaan van een supermarkt. Hij zegde toe dat de nieuwe brandweerkazerne in een apart project komt.
Adviseur Ger Driessen van de ondernemers op De Brier zei dat meer woningen financieel gunstiger is. “Want minder woningen betekent ook minder opbrengsten. We mogen hier geen kansen laten liggen. We willen bouwen naar behoefte voor verschillende doelgroepen. Dat moeten we nog goed in beeld brengen”, zei Driessen die huisvesting voor arbeidsmigranten afwees. “Ze kunnen wel terecht in de woningen. We denken niet aan een Kafra-complex”, aldus Ger Driessen die een supermarkt niet afwees. “Op dit moment is het te prematuur. Er loopt een procedure en de rechter zal binnen enkele maanden uitspraak doen.”

Tekst: Henk Willemssen