‘Kortsluitroute Wanssum beste oplossing’

De aanleg van een kortsluitroute tussen de Blitterswijckseweg en de nieuwe rondweg in Wanssum kon rekenen op instemming van de commissie Werken en Besturen op woensdag 2 september. Toch vroegen enkele partijen zich af waarom dit project niet eerder is opgepakt.

Tom van den Hoek (Venray Lokaal) merkte op dat op zondag 6 september de opening is van de nieuwe rondweg. De aanleg van de kortsluitroute staat gepland in 2022. “Er is op 7 november 2017 hierover al een motie aangenomen. Waarom heeft het zo lang geduurd”, wilde Van den Hoek weten. Dat vroeg Theo Zegers (D66) zich ook af. “Het grote project Ooijen-Wanssum loopt al enkele jaren. We zijn verrast dat op het laatste moment dit plan nog komt. Het is wel de enig mogelijke oplossing.”

Provinciale bijdrage
Wim de Schryver (VVD) vroeg zich af waarom deze nieuwe route geen onderdeel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. De VVD kon zich wel vinden in het voorstel. “Het is een logische route. Dit is het beste alternatief”, zei De Schryver. Twan Jansen (PvdA) wilde weten hoe het zit met de cofinanciering door provincie Limburg. De kortsluitroute kost ruim 3 miljoen euro. “Gezien de hoogte van het bedrag is een provinciale bijdrage zeer gewenst”, vond de PvdA’er. Verkeerskundige Siemen Halbersma reageerde dat hierover nog overleg loopt. CDA en ProVenray konden instemmen. Martijn Direks (CDA) vond het positief dat de omwonenden zijn betrokken bij het plan.

Knelpunt
Wethouder Jan Loonen (CDA) legde uit dat het wegennet rondom Wanssum nooit onderdeel is geweest van de gebiedsontwikkeling. “In 2013 is al een uitgebreid plan gemaakt voor het onderliggende wegennet na de aanleg van de rondweg. Toen zagen we al dat een knelpunt ontstond bij de Paaseilandbeeldrotonde in Wanssum. Hier moesten we iets mee. Er is gekozen voor een aansluiting op de rondweg via de Driesstraat.” De N270 door de kern van Wanssum is nu nog een provinciale weg. Straks draagt de provincie de N270 (Venrayseweg-Brugstraat) over aan gemeente Venray. Door de forse afname van het doorgaande verkeer door Wanssum wordt het een erftoegangsweg en een 30-kilometerzone.

Vrachtverkeer weren
Voor het verkeer uit Blitterswijck en Meerlo blijft de route via de rotonde met het Paaseilandbeeld door Wanssum de meest logische verbinding naar Venray en de A73. Om dit sluipverkeer tegen te gaan wordt de Blitterswijckseweg deels afgesloten. Het verkeer uit Blitterswijck wordt voortaan via de nieuwe kortsluitroute naar de rondweg geleid. Dit vermindert de verkeersdrukte en de onveilige en onoverzichtelijke situatie bij de Paaseilandbeeldrotonde.
De wens van Blitterswijck was een rondweg aan te leggen om ook het vrachtverkeer uit het dorp te weren. Door de hoge kosten en de aantasting van natuurwaarden bleek deze rondweg niet haalbaar.
Uit de verkeersstudie van het bureau Bono Traffics kwam de kortsluitroute via de Driesstraat als beste oplossing uit de bus.

De kortsluitroute begint bij de kruising Kulertsweg/Blitterswijckseweg en loopt via de Driesstraat naar de nieuwe rotonde op de Brugstraat naar de rondweg. Daardoor verdwijnt ook de onoverzichtelijke verkeerssituatie op de kruising Blitterswijckseweg-Driesstraat. De aansluiting Blitterswijckseweg-Burgemeester Ponjeestraat bij de Paaseilandbeeldrotonde blijft open maar alleen voor bestemmingsverkeer.
De uitvoering wordt gekoppeld aan de uitvoering van de klimaatadaptatie in Blitterswijck.
Voor de realisatie van de kortsluitroute is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en er moeten nog percelen grond worden aangekocht.

Tekst en beeld: Henk Willemssen