Positief advies voor verkoop van drie scholen voor 1 euro

De leden van commissie Werken en Besturen zijn positief over het voorstel om de schoolgebouwen van Veulen, Vredepeel en Geijsteren voor een symbolisch bedrag van 1 euro te verkopen. Wel moeten de plannen volgens de commissieleden in handen blijven van de dorpsbewoners. Dat bleek uit de commissievergadering van woensdag 2 september.

De schoolgebouwen in Veulen, Vredepeel en Geijsteren worden al enige tijd niet gebruikt voor schooldoeleinden en staan leeg. Om de panden een nieuw leven te geven is besloten ze te ‘schenken’ voor een symbolisch bedrag van 1 euro. De bedoeling is dat de schoolgebouwen om worden gebouwd tot woningen voor de inwoners van de drie dorpen.

Castenray
De commissieleden vonden het wel belangrijk dat het beheer van de drie panden in handen blijft van de dorpsbewoners. “We staan heel positief tegenover dit soort ontwikkelen”, zei Martijn Direks (CDA). “Een vergelijkbaar initiatief is ook gerealiseerd in Castenray, dat is ook vanuit het dorp bedacht. Wij vinden het daarom belangrijk dat het ook in de handen van de gemeenschap blijft. Dorpsgenoten moeten zelf hun handen uit de mouwen steken, dat is voor ons echt zwaarwegend in dit besluit.”

Lichte zorg
Ook de VVD juichte de plannen van Veulen, Vredepeel en Geijsteren toe. “Het is fijn om te zien dat we met dorpsinitiatieven noaberschap invulling kunnen geven”, zei commissielid Bas Künen. “Daarnaast is het ook positief dat gemeentelijk vastgoed een herbestemming krijgt. Het idee is dat er starters en senioren in komen te wonen, maar tegelijkertijd is het plan ook om er inwoners met lichte zorg in te huisvesten. Is dit een harde voorwaarde?” Een ambtenaar antwoordde: “Het is niet een harde voorwaarde dat er lokale inwoners de gebouwen komen te wonen, maar wel een wens van het dorp. De eis van de lichte zorgbehoefte, die komt ook van het dorp zelf.”

De schoolgebouwen krijgen nog een intensive verbouwing voordat ze worden opgeleverd. Daarmee werd automatisch antwoord gegeven op de vraag van André van den Hoek (Venray Lokaal) of achterstallig onderhoud wordt aangepakt. Ook de rest van de commissieleden waren akkoord met de plannen.

Tekst: Niels van Rens