Werkgroep: tender zonneparken niet nodig

Gemeente Venray hoeft geen tender voor een grootschalig zonnepark uit te schrijven. Dat stelt de werkgroep monitoring hernieuwbare energie gemeente Venray. Volgens de werkgroep haalt Venray gemakkelijk het energiedoel voor 2030 zonder de komst van grote zonneparken of windmolens.

De werkgroep heeft alle gegevens in kaart gebracht en komt tot de conclusie dat al veel hernieuwbare energie wordt opgewekt. Het doel is 2.083 terajoule en hiervan is 904 terajoule gerealiseerd terwijl voor 1.184 terajoule aan vergunde projecten in de pijplijn zit. De werkgroep besprak dit onlangs op het gemeentehuis met beleidsmedewerker Arjen van Wijngaarden.

Onvoldoende cijfers
Werkgroepslid Theo Kooter meldde in het dorpsradenoverleg van maandag 7 september dat het gesprek een vervolg krijgt. Kooter zei het vreemd te vinden dat gemeente Venray de cijfers niet kent. “Dit is een kwalijke zaak. Te meer omdat er nu een tender voor zonneparken wordt uitgeschreven.” Dorpsraadslid Jac Derikx van Geijsteren zit ook in de gemeenteraad. “De gemeente zegt dat een tender nodig is, maar het ligt toch iets anders. De getallen moeten duidelijk zijn. Hierover mag geen discussie zijn.”
Ook provincie Limburg heeft de actuele stand van zaken niet in beeld. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van CDA-Statenlid Emma Palmen. ‘Er is geen eenduidige lijst waarop alle initiatieven zijn vermeld. Er is behoefte aan één overzicht en aan deze stap wordt nu gewerkt’, antwoordt het College van Gedeputeerde Staten.
“Er wordt in Venray al veel meer hernieuwbare energie opgewekt dan de gemeente weet”, zei Theo Kooter. De werkgroep telt ook biogasinstallaties mee. Het aandeel biomassa is groot in Venray. “Deze biomassa is vergund door de gemeente en krijgt SDE-subsidie. Dus die moeten we meetellen in de berekening.”

Geen subsidie
Wat niet meegenomen is, zijn kleinschalige projecten zoals zonnepanelen op woningen waarvoor geen subsidie wordt verstrekt. Deze zonnepanelen zijn vergunningvrij. Theo Kooter zei dat volgens Enexis 4.586 woningen in gemeente Venray voorzien zijn van zonnepanelen. “Dit is 22 procent en al best veel. Maar het zijn er in werkelijkheid nog meer. Want er zijn bewoners die geen slimme meter hebben of zonnepanelen plaatsen zonder iets te melden.”

Tekst: Henk Willemssen