Ophef over bouwplan in Ysselsteyn

De bouw van vier woningen in de hoek Zonnedauw-Kienhout in Ysselsteyn leidde tot ophef in de commissie Wonen op dinsdag 1 september. Alle partijen, met uitzondering van het CDA, hadden grote moeite om dit bouwplan toe te staan. Dat komt omdat er een slecht woon- en leefklimaat heerst door de nabijheid van veehouderijen.

De bouwlocatie ligt aan de rand van uitbreidingswijk Ysselsteyn-Zuid. Bouwbedrijf A+ Bouw wil op een perceel van 1.123 vierkante meter vier geschakelde woningen bouwen voor starters en senioren. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden omdat het perceel deels een maatschappelijke bestemming heeft. Het oorspronkelijke plan was een kinderdagverblijf met een vrijstaande woning.

Geurnorm
John Niessen (VVD) wees op de overschrijding van de geurnorm. De geurbelasting varieert van 25 tot 27 odeurunits terwijl de maximaal toegestane norm 20 Odeur is. “Dit is een behoorlijke overschrijding. Daar worstelen we mee”, zei Niessen die zich afvroeg of dit bouwplan wel acceptabel is. De VVD’er wilde weten of er mogelijk varkensbedrijven in de omgeving verdwijnen omdat ze deelnemen aan de stoppersregeling. Elianne Sweelssen (SP) vond dat er voorlopig niet gebouwd mag worden. “Dit is een plek waar je geen woningen wil hebben. De gemeente kan niet doen of er niets aan de hand is. Het is beter te wachten totdat er veehouderijen zijn gestopt en de situatie is verbeterd. We kunnen er niet mee instemmen.”

Inconsequent
Cees de Vocht (Venray Lokaal) wees op de gezondheidsrisico’s die de toekomstige bewoners lopen. “Is dit bestemmingsplan wel juridisch haalbaar?”, vroeg hij zich af. “De gemeente kan aansprakelijk gesteld worden omdat hier geen gezond leefklimaat is.” Ook Elly van Dijck (PvdA) keerde zich tegen het bouwplan. “Want dit druist in tegen het gemeentelijk beleid. Het is inconsequent. Want we willen een duidelijke scheiding tussen burgerwoningen en intensieve veehouderij. Dit klopt hier niet en ik snap het ook niet.”
Theo Zegers (D66) meende dat er in Ysselsteyn wel andere plekken zijn waar vier woningen gebouwd kunnen worden. “Dit plan ligt in de groene buffer. Het is vreemd om hier woningen te ontwikkelen. Daar hebben we problemen mee.” Ook Theo Mulders (Samenwerking Venray) wees op de overbelaste geursituatie. “Dit zit ons dwars. Want hier heerst een slecht leefklimaat. Het is daarom niet verstandig hier woningen te bouwen. We moeten wachten tot bedrijven zijn gestopt die deelnemen aan de saneringsregeling.”

Positief
Bram Jeurissen (CDA) liet een heel ander geluid horen. “We vinden dit juist een heel goed plan”, stelde de CDA’er. Hij wees op de woonenquête van de dorpsraad van Ysselsteyn. “Daaruit blijkt dat er een groot tekort is aan starters- en seniorenwoningen. Het zou daarom heel slecht zijn om dit plan tegen te houden.” Toch lijkt dit te gebeuren in de raadsvergadering van dinsdag 22 september. Want het CDA stond alleen. Wethouder Jan Loonen (CDA) zei dat het een geldige bouwkavel is. “Er mag hier gewoond worden.” Hij wilde niet wachten op de uitkomst van de stoppersregeling voor varkensbedrijven. “Want dat kan nog wel maanden of een halfjaar duren.”

Tekst: Henk Willemssen