Commissie kritisch over aankoop bos Oostrum

De aankoop van een bosgebied van 20,4 hectare aan Sparrendreef in Oostrum riep kritische vragen op in de commissie Werken en Besturen van woensdag 2 september. Het College van B&W wil het bos voor 310.000 euro kopen en als onderdeel van natuurproject Oostrumsche Heide ontwikkelen.

Het is nog niet zeker dat dit plan onder de vlag van gebiedsvisie Maasgaard doorgaat. Bovendien is er een financieel tekort van een half miljoen euro. In Maasgaard werken Waterschap Limburg, provincie Limburg en de gemeenten Horst aan de Maas en Venray samen om natuurwaarden te versterken. Limburgs Landschap zou eigenlijk het bos kopen maar is vanwege andere prioriteiten afgehaakt.

Kijkje nemen
Als het project Oostrumsche Heide niet doorgaat dan zit de gemeente met een bos in de maag, stelde Joep Gielens (ProVenray). Twan Jansen (PvdA) merkte op dat de gemeente het voortouw neemt door het bos te kopen, maar hij vroeg zich wat de andere betrokken partijen doen. Ambtenaar Jos Kniest reageerde dat het bos nu te koop staat en dat door de aankoop wordt voorkomen dat het terrein in andere handen valt. Oostrumsche Heide wordt een natuurgebied tussen de visvijvers aan de Wanssumseweg en recreatiepark De Witte Vennen. Ook wordt een oude asfaltcentrale gesaneerd en door ontgronding en zandwinning kan het project deels gefinancierd worden.
Voor Annette Pijls (Venray Lokaal) waren veel zaken nog niet duidelijk. Ze stelde voor een excursie te organiseren in het gebied. “Dan kunnen we beter nut en noodzaak afwegen”, hoopte ze. Bas Künen (VVD) vond het een goed voorstel om er een kijkje te nemen. “Oostrum wil graag een groene uitstraling en dit past erin. Maar er zijn nog te veel onzekerheden. Als het plan niet doorgaat dan zitten we met een bos en het onderhoud erbij.”

Mooie kans
Jens van Oers (Samenwerking Venray) was kritisch. “Ik vraag me af waarom dit bos zo cruciaal is. Alleen om de jeneverbes te redden?”, vroeg hij zich af. CDA en D66 waren voorstander van de aankoop. “Dit moeten we doen”, zei Martijn Direks (CDA). “We betalen een normale prijs voor het bos en het risico is laag.” Theo Zegers (D66) zag een mooie kans om ‘een robuust natuurgebied te creëren’. Hij zette wel vraagtekens bij het financieel tekort.
Wethouder Jan Loonen (CDA) probeerde de commissieleden enthousiast te krijgen voor de aankoop. “Dit is een mooie kans om hier een aaneengesloten natuurgebied te ontwikkelen. Het bijzondere bos is hierin cruciaal. Want het dreigt door achterstallig onderhoud dicht te groeien waardoor de jeneverbes verdwijnt.” Volgens Loonen moet de gemeente de eerste stap zetten. “Deze kans mogen we niet laten schieten. Het risico dat het niet doorgaat onder Maasgaard is gering. Als we het bos niet kopen dan lopen we de Maasgaard-gelden mis en de kans om een uniek stukje natuur te ontwikkelen.” De gemeenteraad neemt op 22 september een besluit.

Tekst: Henk Willemssen