‘Dorpsraden informeren over wijziging komgrenzen’

Gemeente Venray moet voortaan de dorps- en wijkraden tijdig informeren bij een wijziging van de komgrens. Dat was het advies van de commissie Werken en Besturen op woensdag 2 september. De gemeente wil in zeven dorpen de grens van de bebouwde kom aanpassen aan de nieuwe situatie.

Dit voorstel leidde tot ophef bij de dorpsraad van Smakt-Holthees. Het beoogde bedrijventerrein De Spurkt ligt nu deels op het grondgebied van Smakt. De komgrens van Venray wordt 450 meter in de richting van Smakt opgeschoven zodat het gehele bedrijventerrein voortaan binnen de bebouwde kom van Venray valt.

Niet begrijpen
Verkeerskundige Siemen Halbersma legde uit dat de wijzigingen geen gevolgen hebben voor woningen of percelen. “Want dit is een besluit voor de Wegenverkeerswet. Het gaat alleen om de wegen, niet om de omgeving”, aldus Halbersma die vertelde dat er vier verschillende soorten komgrenzen zijn. Naast de Wegenverkeerswet zijn dit de Wegenwet, waar de provincie over gaat, de Boswet en Wet Ruimtelijke Ordening.
Henk Bisschops (PvdA) zit al heel lang in de politiek. “Maar ik hoor nu voor het eerst dat er vier komgrenzen zijn. Ik denk dat de inwoners dit helemaal niet begrijpen.” Ook andere partijen pleitten ervoor de dorps- en wijkraden actief te informeren. Siemen Halbersma erkende dat dit niet is gebeurd. Enerzijds omdat in sommige dorpen de borden al enige tijd geleden zijn verplaatst. “Het gaat erom dat de komgrens aansluit bij de bebouwing. Het is meer een administratieve wijziging”, aldus Halbersma.
Wethouder Cor Vervoort (Venray Lokaal) zegde toe de communicatie te verbeteren. “Dit advies neem ik ter harte. Daarbij moeten we de juiste informatie geven zodat de inwoners ook weten wat het voor hen betekent.” Het wijzigen van komgrenzen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. In de raadsvergadering van dinsdag 22 september volgt het besluit.

Tekst: Henk Willemssen