‘Kronos kan concurrentie tegenhouden’

Kronos Solar heeft een claim gelegd voor de levering van groene stroom van het beoogde zonnepark in Smakt op het hoogspanningsstation in Venray. De gemeente wil Kronos geen vergunning verlenen, maar daartegen heeft de Duitse ontwikkelaar bezwaar gemaakt. Zolang Kronos de claim niet intrekt, worden andere zonneparken geblokkeerd voor levering aan het elektriciteitsstation.

Dat meldde strategisch adviseur Thijs van Dael van Enexis Netbeheer tijdens de informatieavond over de energietransitie op donderdag 10 september in het gemeentehuis. De aansluiting van een zonnepark op het elektriciteitsnet kost vele miljoenen euro’s. Volgens Thijs van Dael heeft Kronos een aanbetaling gedaan van 10 procent. Normaal vervalt een offerte na drie maanden, maar door een aanbetaling kunnen initiatiefnemers de claim met een jaar verlengen. “Kronos kan op deze manier de concurrentie tegenhouden. Dit is heel erg lastig. Maar dit zijn de wettelijke regels.”

Gemeenten eisen van een ontwikkelaar van zonneparken of windmolens dat ze een transportverklaring van de netwerkbeheerder kunnen overleggen. Enexis heeft het grondgebied van gemeente Venray tot code geel verklaard. Dit betekent dat er geen ruimte meer is voor zonneparken van meer dan 2 hectare. Kleinere initiatieven kunnen nog wel op het netwerk worden aangesloten.