Gaat Venray 5 miljoen investeren in Wells Meer?

Gemeente Venray wil investeren in Energielandgoed Wells Meer in de gemeente Bergen. De aanvraag om 5 miljoen euro te steken in het grootste zonnepark van Nederland, is onlangs bij de gemeente ingediend. Dat meldde beleidsmedewerker Arjen van Wijngaarden tijdens de informatieavond over de energietransitie op donderdag 10 september in het gemeentehuis.

Hij vroeg aan de raads- en commissieleden hoe ze hier tegenaan kijken. De reacties waren vooral in de vragende vorm. “Telt de opgewekte energie ook mee voor de doelen van Venray?”, wilde Bas Künen (VVD) weten. “Anders moeten we ons geld niet beleggen in Well.” Theo Mulders (Samenwerking Venray) sprak zich duidelijk uit. “De gemeente moet nooit participeren in windmolens”, stelde hij. “Dit zijn enkelvoudige systemen die wellicht na vijftien jaar al weer weg zijn. Dit is niet duurzaam. We moeten investeren in zonnepanelen op daken, in woningen en energiebesparing.”
Arjen van Wijngaarden legde uit dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. Zoals de keuze tussen of alleen krediet verschaffen of ook eigenaarschap nemen. Jan-Coen van Elburg van adviesbureau Rebel Energy adviseerde om actief te participeren. “Dit is een project in de regio. De gemeente moet niet alleen een lening verschaffen maar het heft in handen nemen. Dan kan de opgewekte energie ook meetellen voor Venray.”

Risicovol investeren
Strategisch adviseur Thijs van Dael van Enexis Netbeheer zei dat Wells Meer een eigen elektriciteitsstation krijgt dat wordt aangesloten op het station in Venray. “Er worden drie hoogspanningskabels, die verder uit elkaar liggen, in de grond gelegd. Tussen Well en Venray wordt hiervoor een sleuf van 12 meter breed gegraven.”
De in juli vertrokken wethouder Martijn van der Putten had sinds september 2019 zitting in de stuurgroep van Energielandgoed Wells Meer. Zijn opvolger Jan Jenneskens wordt benoemd in de raadsvergadering van dinsdag 22 september. Van der Putten meldde vlak voor zijn aftreden dat Venray risicovol wil investeren en dat de opwek meetelt voor de energiedoelen. “We hebben als doel in 2050 energieneutraal te zijn. Maar we kunnen in Venray nooit al ons energieverbruik zelf opwekken”, zei hij.

Tekst: Henk Willemssen