Onzekerheid over heropening vliegveld

De volgende kans voor burgers en bedrijven om bezwaar te maken tegen de heropening van vliegveld De Peel in Vredepeel komt pas in 2023. Het ministerie van Defensie heeft de nieuwe planning bekendgemaakt maar spreekt van veel onzekerheden. Het uitstel komt mede door de vergunningaanvraag van de Wet natuurbescherming die extra tijd vergt.

Het ministerie van Defensie meldt dat eerst moet blijken hoe groot de slaagkans is van de reactivering van het vliegveld. ‘Vanwege de ligging van de vliegbasis in een gebied dat nu al kampt met een wezenlijk stikstofprobleem’, aldus Defensie. Bovendien gaat het niet om een uitbreiding van activiteiten maar om een compleet nieuwe vliegbasis. Daarom moet ook voor de gehele Luitenant-generaal Bestkazerne een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Stikstofprobleem
Juristen onderzoeken of de deelprojecten (milieueffectrapportage, aanvraag Wet natuurbescherming en omgevingsvergunning) in samenhang kunnen worden uitgevoerd. “Stikstof is een groot probleem”, reageert Jan Houba. Hij heeft namens de Venrayse burgers zitting in de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). “Ik vind het te vroeg om nu al conclusies te trekken, maar dit kan Defensie nog wel eens opbreken. Volgens mij hebben ze aan de Wet natuurbescherming eerst helemaal niet gedacht.”

Geen reactie
Het plan was dat volgende maand de milieueffectrapportage (mer) en het ontwerp-luchthavenbesluit voor zes weken ter inzage zouden worden gelegd. Alle 515 bezwaarmakers tegen de voorloper van de milieueffectrapportage (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) zouden dan opnieuw de kans krijgen hun bezwaren kenbaar te maken. Dit moment is nu uitgesteld naar de eerste helft van 2023.
Jan Houba beklaagt zich erover dat de 515 indieners van een bezwaarschrift nog steeds geen antwoord hebben gekregen. “Defensie zou nog voor de zomer met een reactie komen. De bezwaartermijn is inmiddels alweer ruim een jaar geleden en we weten nog steeds van niets.” In de nieuwe planning geeft Defensie aan dat de reactienota begin 2021 verschijnt.
Jan Houba zegt de vertraging niet goed te kunnen rijmen. In april kondigde Defensie-staatssecretaris Barbara Visser nog een versnelde heropening van vliegveld De Peel aan. “De procedures van vliegveld De Peel zouden voorrang krijgen, vanwege de vele protesten in Gilze-Rijen. Dan kon op luchtmachtbasis Gilze-Rijen de reservefunctie voor jachtvliegtuigen vervallen. Ik vind dat Defensie er zo een potje van maakt”, zegt Jan Houba.
De COVM, waarin acht buurtgemeenten rondom het vliegveld zitting hebben, vergadert op donderdag 8 oktober in het gemeentehuis van Venray. Gemeente Venray is in dit overlegorgaan naast Jan Houba vertegenwoordigd door burgemeester Luc Winants.

Tekst: Henk Willemssen