Raad: 'Behoud ziekenhuis in Venray'

De voltallige gemeenteraad van Venray wil zich inzetten voor het behoud van ziekenhuis VieCuri in Venray. Zij riep het College van B&W dinsdagavond tijdens de behandeling van de begroting van 2019 op om daarom in gesprek te gaan met de directie van VieCuri. Ook de dorpsraden maken zich zorgen over de ongewisse toekomst van het ziekenhuis.

De raad is het er unaniem over eens: er moet een ziekenhuis blijven in Venray. De vraag of dat ziekenhuis blijft en wat voor ziekenhuis dat wordt, is al een tijdje een hot item in de politiek en in de Venrayse gemeenschap. Ziekenhuis VieCuri wil haar vestiging in Venray verbouwen en ook zijn er plannen voor een mogelijke fusie van VieCuri (Venray en Venlo) met het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Wat dit betekent voor de ziekenhuiszorg die in Venray geboden blijft, is nog niet duidelijk. Mensen maken zich zorgen dat het ziekenhuis hier verdwijnt of verder uitgekleed wordt.

Wethouder Anne Thielen geeft meteen dat ook het College van B&W zich inzet voor het behoud van het ziekenhuis. "En ik ben blij dat de raad ons ondersteunt in onze gang naar VieCuri om aan te geven hoe belangrijk we het vinden dat het ziekenhuis hier in Venray blijft bestaan. Samen gaan we VieCuri aanjagen om te komen tot de ziekenhuisvoorziening die voldoet aan de behoeften van onze inwoners."

Dorpsraden maken zich zorgen

De ongewisse toekomst van het Venrayse ziekenhuis houdt ook de dorpsraden bezig. Het
dorpsradenoverleg schaart zich achter het plan van aanpak van Kerngroep Gezondheidszorg
Venray 2.0.

Tijdens de laatste bijeenkomst van 26 oktober kreeg de nieuwe kerngroep het mandaat van veel
verenigingen en organisaties uit Venray. Penningmeester Jac Derikx stemde namens het
dorpsradenoverleg in met het plan van aanpak. Op donderdag 6 december zit de kerngroep aan tafel met de Raad van Bestuur van VieCuri en de wethouders Jan Loonen en Anne Thielen. “De kerngroep heeft het plan rond. Het doel is zo veel mogelijk zorg te behouden voor Venray”, zei Jac Derikx maandag 5 november in het dorpsradenoverleg. “Er wordt zelfs meer gevraagd dan er nu is. Zoals de terugkeer van de spoedeisende eerste hulp.”

Jan-Hein de Wit is voorzitter van Kerngroep Gezondheidszorg Venray 2.0 die verder bestaat uit Ton Ederveen, Jeanne Hendrix, Lilian Keijzer en Paul Spronken. Jac Derikx hoort ook de geluiden dat de gemeente en de dorpsraden weinig of niets te vertellen hebben over het ziekenhuis. “We hebben veel meer te zeggen dan we denken”, stelde Derikx. “We kunnen de publieke opinie beïnvloeden. Door bijvoorbeeld burgers naar het ziekenhuis in Boxmeer te verwijzen. Dat maakt het voor VieCuri een heel stuk moeilijker.” Bas Künen (Oostrum) vindt dat het dorpsradenoverleg zich sterk moet maken voor behoud. “Het ziekenhuis is een heel belangrijke pijler voor Venray.”