Discussie over sloop of behoud van voormalig postkantoor

Behoud van het postkantoor op de hoek Patersstraat-Poststraat in Venray is niet mogelijk. Het zeventig jaar oude pand moet wijken voor een appartementencomplex. Gemeente Venray en Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit hadden graag gezien dat delen van het pand konden worden verwerkt in de nieuwbouw. Dit blijkt financieel en juridisch niet haalbaar. Toch zijn meerdere inwoners van Venray het daar niet mee eens, zij pleitten voor het behoud van het gebouw.

De gemeente verleende in september 2010 een sloopvergunning die onherroepelijk is. Bovendien heeft het gebouw geen monumentale of beschermde status. Daardoor is sloop juridisch niet tegen te houden, zegt het College van B&W. Het college erkent dat de sloop van het markante pand uit de wederopbouwperiode gevoelig ligt. Daarom is aan eigenaar Karel Janssen ook het verzoek gedaan te bezien of het postkantoor toch deels kan worden behouden. ‘De herontwikkeling van deze locatie midden in het centrum van Venray zal ongetwijfeld de nodige reacties oproepen’, denkt het college. ‘Het pand heeft door zijn markante ligging en uitstraling voor velen in Venray een zekere cultuurhistorische en emotionele waarde gekregen.’

De eigenaar geeft aan dat behoud gezien de staat van het gebouw niet mogelijk is. Het is een vrij sober gebouw dat kenmerkend is voor de wederopbouwperiode waarin bouwmaterialen schaars waren. De ingrepen zouden te groot zijn en de kosten te hoog om het bestaande pand een nieuwe en passende invulling te geven. "Er is niks meer met het gebouw aan te vangen", legt Pim van Leeuwen uit, die Driessen Architectuur de opdracht gaf om schetsen te maken voor het beoogde wooncomplex. "Er is in het verleden te veel gesleuteld en gekapt aan de gevels, waardoor de constructie een holle schil is geworden waar je niks mee kunt. Behoud van het pand is economisch gezien niet verstandig. Daarnaast is het geen monument, omdat het na de oorlog is gebouwd. Het gebouw dat er voor de oorlog stond, is totaal niet te vergelijken met het huidige pand. Dat gebouw had allure."

Het schetsplan gaat uit van nieuwbouw op het gehele terrein inclusief de binnenplaats aan de Poststraat. Het appartementencomplex krijgt drie of vier bouwlagen met een parkeerkelder. Op de plek van het torentje van het postkantoor, de hoek Patersstraat-Poststraat, komt een hoger hoekelement van vijf bouwlagen.

TK: Insprekers tegen sloop oud postkantoor

Drie insprekers maakten gebruik van het sprekersplein op dinsdag 17 november om te pleiten voor behoud van het oude postkantoor in Venray. Het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de 19e en 20e eeuw, wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt. “Slopen kan maar één keer”, zei Norman Vervat van het Cuypersgenootschap. “Denk nog eens goed na om het pand voor de toekomst te behouden.” Hij meende dat het gebouw heel goed een nieuwe bestemming kan krijgen. “Monumenten geven kwaliteit aan de woonomgeving. Venray is al veel markante historische gebouwen kwijtgeraakt. Ik verzoek de raad om in te grijpen. Laat een onafhankelijk deskundige er nog eens naar kijken”, luidde zijn oproep.

Els Berghout uit Venray vond het zonde om het postkantoor te slopen. “Iedereen wil dat dit prachtige gebouw blijft behouden. Het liefst voor een maatschappelijke functie.” Ze had weinig goede woorden over voor het nieuwbouwplan. “Het is een vreselijke en zielloze blokkendoos. Een vervuiling voor het hart van Venray”, meende ze. “Ik heb weinig vertrouwen in het college en de gemeenteraad. Ga eens staan voor de burgers”, was haar oproep.

Ricardo Hendriks woont vlakbij het postkantoor. Ook hij verzette zich tegen de sloop. “Ik ben geschrokken van het plan. Inwoners willen hier geen blokkendoos. Het gebouw verkeert nog best in prima staat en het is niet rijp voor de sloop.” Hij pleitte voor een andere invulling. “Zoals een plek voor activiteiten voor jongeren. Om samen te komen, voor muziek of voor ontwikkeling.”

Tk: Commissie aan zet

Voordat het bouwplan verder wordt uitgewerkt krijgt de commissie Wonen op dinsdag 24 november de kans om een reactie te geven. ‘Deze reacties kunnen worden betrokken bij het vervolgproces’, aldus het college dat in het kader van het compacter maken van het winkelcentrum woningbouw, zonder commerciële ruimtes, een goede invulling vindt.

Tekst: Henk Willemssen en Jeanine Hendriks