College wil woningbouw op locatie De Toverbal

Het College van B&W van Venray is van mening dat het op dit moment niet wenselijk is om een nieuwe supermarktlocatie aan te wijzen en om vast te houden aan de bestaande supermarktenstructuur. Zij stelt voor om locatie Toverbal te herontwikkelen voor woningbouw, eventueel gecombineerd met maatschappelijke functies. Dit geeft de wijk Centrum-West een impuls waardoor de leefbaarheid verbetert.

Uit onderzoek van BRO bleek in februari dat de vraag en het aanbod voor een supermarkt in balans is. BRO zag geen aanleiding om het supermarktenaanbod in Venray uit te breiden. 'Beleidsmatig heeft behoud en versterking van de bestaande winkelcentra ook de meeste prioriteit. Dit heeft ons doen besluiten af te zien van een nieuwe supermarktlocatie in de kern Venray. De noodzaak hiervoor ontbreekt. Door duidelijkheid te verschaffen dat er geen nieuwe locatie komt, verwachten we dat supermarkten eerder geneigd zijn om onderling tot goede afspraken te komen en om samen tot een oplossing te komen voor hun uitbreidingswensen binnen de bestaande structuur', laat het college in een brief aan de gemeenteraad weten.

De locatie van de voormalige school De Toverbal is al enkele jaren tijdelijk in gebruik. Vanwege de discussie over het wel of niet vestigen van een supermarkt daar is besluitvorming over de herontwikkeling uitgesteld. Volgens het college is het wenselijk om een visie te ontwikkelen voor herontwikkeling van deze locatie.