Lokale lasten stijgen met bijna vijf procent

Huishoudens in gemeente Venray zien in 2021 de lokale belastingen stijgen met 4,94 procent. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning is volgend jaar 779,68 euro kwijt aan lokale heffingen. Dit jaar ligt de belastingdruk gemiddeld op 743 euro.

In de laatste raadsvergadering van dit jaar op dinsdag 15 december stelt de gemeenteraad de lokale belastingen voor 2021 vast. In het coalitieakkoord tussen CDA, D66 en Venray Lokaal is afgesproken dat de onroerendezaakbelasting (ozb) niet verder mag stijgen dan het inflatiepercentage. De ozb neemt volgend jaar met 1,8 procent toe. Ook de rioolheffing volgt met een stijging van 1,7 procent het inflatiecijfer.

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing zorgt ervoor dat inwoners volgend jaar toch bijna 5 procent meer gaan betalen, want de afvalstoffenheffing gaat met 14,2 procent omhoog. Dit wordt veroorzaakt door de sterk gestegen kosten van afvalwerking en door de slechte scheiding van het plasticafval. Het basistarief dat ieder huishouden betaalt, ongeacht het afvalaanbod, stijgt met 20 procent van 117,72 naar 141,24 euro. De tarieven voor restafval gaan met 6 procent omhoog. Het tarief voor groente-, fruit- en tuinafval blijft gelijk. Het ledigen van de zwarte afvalbak van 140 liter gaat 9,19 euro kosten (dit jaar 8,66 euro). Het tarief voor de groencontainer van 140 liter blijft 4,48 euro. Totdat het ledigen van de groencontainer gratis wordt. De gemeenteraad heeft hierover al een besluit genomen maar de invoeringsdatum, wellicht in 2022, is nog niet zeker.

Boven maximumgrens
Een huishouden zet gemiddeld tien keer een afvalbak van 140 liter aan de straat, zeven keer de zwarte en drie keer de groene container. Dit kost volgend jaar 219 euro. Het bedrag ligt ruim boven de maximumgrens van 177 euro die is afgesproken in de kadernota afvalbeleid. Het College van B&W noemt in het raadsvoorstel de bovengrens van 177 euro niet meer realistisch. ‘Gezien de huidige afvalmarkt waarin de verwerkingskosten extreem toenemen’.