Meer beveiligingsrisico’s gemeente door thuiswerken

Dat bijna alle ruim driehonderd medewerkers van gemeente Venray in de coronatijd verplicht thuiswerken, zorgt voor extra beveiligingsrisico’s zoals het veilig omgaan met privacygevoelige informatie en het voeren van vertrouwelijke telefoongesprekken. Ook heeft de gemeente nu meer last van valse e-mails en phishingmails. Dat meldt het College van B&W van Venray in een brief aan de gemeenteraad.

De rekenkamer concludeerde vorig jaar na een onderzoek dat het informatiesysteem van gemeente Venray onvoldoende beveiligd was. Een hacker slaagde erin privacygevoelige informatie van burgers, bestuurders en ambtenaren op te sporen. Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek zijn ict-systemen vernieuwd en vervangen. Ook door het tijdig uitvoeren van updates is het gemeentelijk systeem weer veilig, meldt het college.

Door de coronacrisis is een nieuw probleem ontstaan. De meeste medewerkers werken al vanaf maart verplicht thuis. De gemeente heeft 92.500 euro uitgegeven om dit mogelijk te maken voor laptops en telefoons en ook om thuis een kantooromgeving in te richten die aan de anderhalvemetermaatregel voldoet.

Nieuwe beveiligingsrisico's
Nu het thuiswerken langer gaat duren, zijn er meer uitgaven nodig. Zoals arbotechnische voorzieningen en applicaties om beter digitaal te kunnen werken. Sinds het onderzoek van de rekenkamer is gestart om medewerkers meer digitaal bewust en vaardig te maken. Tachtig procent van de medewerkers heeft de e-learning informatieveiligheid gevolgd. ‘Door de komst van het coronavirus en het verplichte thuiswerken, is deze noodzaak in een stroomversnelling geraakt. Het thuiswerken brengt nieuwe beveiligingsrisico’s met zich mee’, aldus het college.