‘Uitkopen boerenbedrijven geen oplossing vliegbasis’

Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel meent dat het uitkopen van agrarische bedrijven niet de juiste oplossing is om de stikstofuitstoot in het gebied rondom de vliegbasis in Vredepeel te verminderen. “Je kunt niet de ene vorm van vervuiling vervangen door een andere”, zegt Boudewijn Sterk van de werkgroep.

Het ministerie van Defensie wil de stikstofuitstoot verlagen rondom vliegbasis De Peel in Vredepeel. Dat is nodig om een ontheffing te krijgen van de Wet natuurbescherming voor de reactivering van het vliegveld. Als een van de mogelijkheden noemt Defensie het ‘extern salderen’, dit is het stilleggen en opkopen van agrarische bedrijven. De behaalde stikstofwinst kan defensie dan inzetten voor uitbreiding van het vliegveld.

Volgens Stop Vliegbasis de Peel ligt de zaak niet zo eenvoudig. Boudewijn Sterk stelt dat maar 70 procent van de opgekochte stikstofwinst weer mag worden gebruikt voor de vliegbasis. Bovendien is de stikstofuitstoot van de veehouderij anders dan die van industrie of vlieg- en wegverkeer. “De veehouderij produceert stikstof in de vorm van ammoniak. Terwijl industrie en verkeer stikstofoxiden uitstoten. Ammoniak slaat vlak bij de bron van uitstoot neer, maar stikstofoxiden worden ver door de lucht getransporteerd en hebben een schadelijk effect op de menselijke gezondheid”, zegt Boudewijn Sterk.

Als financiële methode meent Stop Vliegbasis de Peel dat een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) de beste oplossing is. Het College van B&W van Venray denkt er anders over omdat bij deze analyse de balans in het voordeel van het ministerie van Defensie zal uitslaan, vanwege het landsbelang en nationale veiligheid. Het college geeft daarom de voorkeur aan een kosten-effectenanalyse (KEA) die inzicht geeft in de maatschappelijke kosten voor de omgeving. De politieke partijen zijn hierover verdeeld.

Boudewijn Sterk vindt dat het college zich beter moet laten informeren. “Bij een KEA wordt de militaire luchthaven zonder omhaal geopend”, zegt hij. “Want in de KEA wordt niet onderzocht of de uitbreiding van de oefencapaciteit ook elders kan.” Dat gebeurt wel in de MKBA. “Landsbelang en nationale veiligheid zullen niet de doorslag geven”, stelt Sterk. “Het defensiebeleid, de uitbreiding van oefencapaciteit, staat ook niet ter discussie.” De werkgroep wil via de MKBA onderzoeken of de toename van oefencapaciteit buiten vliegbasis De Peel kan plaatsvinden. Zoals uitbreiding op een andere militair vliegveld of bij een ander defensieonderdeel, een gesloten vliegbasis weer heropenen of uitwijken naar het buitenland. “Deze mogelijkheden worden in een KEA niet onderzocht. Daarom vinden we dit weggegooid geld."

Tekst: Henk Willemssen