Digitaal vergaderen en het gemis van persoonlijk contact

Ook voor de politiek in Venray was 2020 een bewogen jaar. Niet in de laatste plaats omdat vergaderen voornamelijk digitaal plaatsvond en dit de vergaderstructuur niet altijd in de hand werkte. Hoogepunten waren er echter ook zeggen de fracties. Met name de installatie van de nieuwe burgemeester Luc Winants, het behoud van het bibliotheekgebouw en het afwijzen van het zonnepark in Smakt.

Vanwege de coronamaatregelen was fysiek vergaderen begin dit jaar niet meer mogelijk. Het was geen verrassing dat dit voor iedereen wennen was. Wat de raadsleden het meeste misten, was het fysiek bij elkaar zijn in de raadszaal. "In de raadszaal ging het goed en was het prima op orde. Dat geldt niet voor het digitaal vergaderen. Zeker voor een fractie met negen personen is het onmogelijk om dan tussendoor overleg te voeren. Daarom zijn op voorhand afspraken gemaakt en wij betreuren het dat deze tijdens raadsvergaderingen niet altijd werden nageleefd", aldus het CDA. "Door deze steriele manier van vergaderen, overleggen, debatteren is er eerlijk gezegd geen lol meer aan", laat Henk Bisschops van de PvdA weten.

Samenwerking Venray vindt het een gemis dat de raadsleden of commissieleden elkaar in een vergadering niet live kunnen zien. "Lichaamstaal of elkaar even kunnen aankijken met een blik van verstandhouding zijn nu eenmaal een belangrijke onderdeel in het politieke debat. Maar gezien de huidige situatie is het digitaal vergaderen op dit moment de beste oplossing." De VVD noemt digitaal vergaderen zelfs slappe thee. "Politiek in coronatijd was een beetje onwerkelijk. Inhoudelijk zijn veel belangrijke zaken blijven liggen of hebben vertraging opgelopen. Het coalitieprogramma is nog verder verschraald. Op de winkel passen leek het devies."

De troebele processen rondom een aantal dossiers, zien meerdere partijen als een dieptepunt. De VVD noemt het zonnepark Smakt, maar ook de processen rond Albert Heijnpand, de bibliotheek en de Spurkt als voorbeeld. Aan dat lijstje voegt Venray Lokaal het oude postkantoor toe. "Jammer was het dat de gemeenteraad met nipte meerderheid het niet heeft aangedurfd om een erkende stichting een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren voor het oude postkantoor", vindt fractievoorzitter Tino Zandbergen.

Het CDA ziet net als de SP en PvdA de sluiting van de huisartsenpost in Venray als absoluut dieptepunt. "Ondanks de protesten uit allerlei hoeken, besloot Cohesie in 2020 de huisartsenpost te sluiten. In een jaar waarin het belang van goede en bereikbare gezondheidszorg meer dan ooit duidelijk werd, wil de huisartsenkoepel een zorgvoorziening voor 81.000 mensen in deze regio sluiten. Zonder oog te hebben voor de bezwaren van inwoners, politiek en de Venrayse huisartsen zelf", aldus het CDA.

Toch vindt de VVD, Samenwerking Venray en het CDA met name de unanieme standpunten die bijvoorbeeld over de huisartsenpost en het coronasteunpakket in de gemeenteraad werden ingenomen een hoogtepunt. "Binnen de Venrayse politiek werd al snel duidelijk dat we geen politiek zouden voeren rondom corona. Over de acties, de creativiteit die is opgezocht en het hulppakket waren we eensgezind. Het is juist goed om, in deze voor velen bijzondere en roerige periode samen op te trekken. Die eensgezindheid was ook in de gemeenteraad te voelen toen Cohesie aankondigde de huisartsenpost te sluiten. De historische extra gemeenteraadsvergadering liet zien hoe sterk we ons samen hebben willen maken en dat was daarmee meteen een duidelijk en krachtig statement", aldus het CDA.

De huidige vergaderstructuur van informatieavonden, het Sprekersplein, commissievergaderingen en raadsvergadering wordt grotendeels als positief ervaren. "Wel zou, met name in de raadsvergadering, meer onderling debat moeten worden toegestaan", vindt Martin Leenders van Samenwerking Venray. "De gemeenteraad wordt steeds verder op afstand gezet of laat zich op afstand zetten. Bevoegdheden zijn of worden, met toestemming van de coalitiepartijen, in grote mate naar het college gedelegeerd. Hierdoor hoeft de raad, zeker ook bij maatschappelijk gevoelige thema’s, niet meer om instemming gevraagd te worden."
Henk Bisschops van de PvdA wil dat de raad in 2021 standvastiger wordt. "Ik zou het fijn vinden als de raad in het komende jaar wat besluitvaardiger is. We hebben nu de neiging om besluiten uit te stellen en voor ons uit te schuiven."

De VVD vindt dat de Venrayse politiek zich meer moet richten op het belang van de burgers. "Inhoudelijk zouden we graag zien dat we in de Venrayse politiek wat meer weg konden komen van 'de waan van de dag' zodat we ons kunnen richten op de grote vraagstukken. Minder voor de bühne, meer voor het belang van de burgers."

Tekst: Jeanine Hendriks