Regeling voor snelle afhandeling coronasteun

Gemeente Venray beschikt nu over een regeling waardoor hulpaanvragen van noodlijdende gemeenschapshuizen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties snel kunnen worden afgewikkeld. Kleinere steunaanvragen tot 1.000 euro kunnen ambtenaren zelf afhandelen, bedragen boven 1.000 euro moet het College van B&W goedkeuren.

Door de coronacrisis zijn vooral gemeenschapshuizen en wijkcentra in financiële problemen gekomen. ’t Schöpke in de Venrayse wijk Veltum was het eerste wijkcentrum dat aanklopte omdat het voortbestaan in gevaar kwam. Het college bedacht een ‘maatwerkoplossing’ en gaf ’t Schöpke een extra subsidie van 30.000 euro. Ook de wijkcentra Brukske en Den Hoender en de gemeenschapshuizen De Linde (Oirlo), de Alde Schol (Geijsteren) en D’n Oesterham (Oostrum) meldden zich bij de gemeente omdat ze in zwaar weer terecht zijn gekomen.

Voor alle steunverzoeken is nu een regeling vastgesteld. Een maandelijks overzicht van aanvragen en uitkeringen geeft inzicht in de stand van zaken. Het college verwacht dat de vergoedingen betaald kunnen worden uit de compensatiegelden van het Rijk. De gemeenteraad heeft in de vergadering van dinsdag 27 oktober besloten dat ook de algemene reserve kan worden ingezet om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Deze reservepot is juist bedoeld voor bijzondere omstandigheden. Alleen de gemeenteraad kan besluiten om de algemene reserve aan te spreken. Het college geeft aan dat het onduidelijk is hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt. Ook is er nog onzekerheid over de hoogte van de compensatiegelden van het Rijk in 2021. Naast directe steun heeft de gemeente eerder besloten tot het verlenen van uitstel of het niet heffen van lokale belastingen.