Nieuwe afvalinzameling niet meer dit jaar

In 2021 komt er nog geen verandering in de afvalinzameling in gemeente Venray. Van de bestaande inzamelmethode wordt pas volgend jaar afscheid genomen als het nieuwe afvalbeleid in één keer wordt ingevoerd. De afvalperrons in de dorpen en wijken blijven dus nog zeker een jaar intact.

De gemeente was van plan de nieuwe afvalinzameling in 2021 en 2022 in fases in te voeren. Daardoor zouden de burgers geleidelijk kunnen wennen aan alle veranderingen. De gemeenteraad nam in grote meerderheid op 27 oktober 2020 het nieuwe afvalbeleid aan, maar met het verzoek de nieuwe afvalmethode in één keer door te voeren.

De inwoners ontvangen dit jaar nog geen plastic zakken van de gemeente om plastic, blik en drinkpakken aan de straat te zetten. Deze nieuwe vorm van inzameling was als een van de eerste stappen in 2021 aangekondigd. “Op verzoek van de gemeenteraad doen we alles in één keer”, zegt wethouder Cor Vervoort (Venray Lokaal). “Dit betekent niet dat er dit jaar niets gebeurt. We starten met de implementatie en het communicatieplan. Om de burgers mee te nemen in wat gaat veranderen. Maar we beginnen met een bewustwordingscampagne, want er is veel onwetendheid en we willen dat mensen meer gaan nadenken over hoe ze met hun afval omgaan.”

De nieuwe aanpak is nodig omdat gemeente Venray steeds verder uit de pas loopt met de afvaldoelen. In plaats van een daling neemt de hoeveelheid restafval toe. Naast het gratis aan huis ophalen van plastic, blik en drinkpakken wordt het ledigen van de groencontainer gratis.