Verbetering spoorwegovergang Witte Vennenweg

De spoorovergang van de Witte Vennenweg op de Oirloseweg in Oostrum krijgt een betere en meer veilige inrichting. Het College van B&W van Venray wil bijna 1,5 miljoen euro uittrekken om de situatie te verbeteren voor het autoverkeer en de overstekende fietsers.

De gemeenteraad wordt in de raadsvergadering van dinsdag 9 februari om goedkeuring van het budget van 1.465.000 euro gevraagd. Het college wil nu de kans aangrijpen om de spoorwegovergang tussen Oostrum en Oirlo te verbeteren. Want tussen 2022 en 2024 wordt het project Maaslijn uitgevoerd met een elektrificatie en deels ook een verdubbeling van de spoorlijn. Na overleg met spoorwegbeheerder ProRail bleek het mogelijk de kruising Witte Vennenweg/Oirloseweg hierin mee te nemen maar de kosten zijn wel voor rekening van de gemeente.

De verkeerssituatie is momenteel onveilig voor het autoverkeer en vooral voor overstekende fietsers. Een knelpunt is dat de Witte Vennenweg niet haaks aansluit op de spoorlijn en Oirloseweg waardoor het verkeer in de problemen komt. Vrachtauto’s moeten ruime bochten nemen en fietsers komen in het gedrang en weten niet hoe en waar ze zich moeten opstellen. Door de overweg een stukje naar het noorden richting het station te verplaatsen kan de aansluiting van de Witte Vennenweg op de Oirloseweg haaks worden. Daarnaast krijgt de Witte Vennenweg een vrijliggend fietspad en komt er een aparte fietsoversteek over de spoorlijn naar het fietspad van de Oirloseweg.

Een andere reden voor de aanpak is dat de verkeersdrukte hier toeneemt. Dat heeft te maken met de tweede ontsluiting van bedrijventerrein De Blakt waarvoor de Newtonstraat is geopend. Daardoor hoeft niet meer alle verkeer over de Deurneseweg/N270 te rijden. De extra ontsluiting is vooral bedoeld voor het vrachtverkeer vanuit de haven van Wanssum. Dit verkeer kan voortaan via de Witte Vennenweg en Newtonstraat de bedrijven op De Blakt bereiken. Ook de landbouwroute loopt via de spoorwegovergang.

Mogelijk dat de verkeerslichten op de Oirloseweg verdwijnen. Het blijkt dat de werking van de stoplichten onduidelijk is voor de weggebruikers want er wordt vaak door het rood gereden. Dit komt ook doordat de lichten vrij lang op rood blijven staan. Doordat de treinen bij het naderen van het station afremmen en doordat de optrekkende treinen pas langzaam op gang komen. Het doel van de stoplichten is bij sluiting van de overweg het verkeer op de Oirloseweg tegen te houden om zo te voorkómen dat een (vracht)auto op de spoorlijn blijft stranden.