Raad beslist per mail over weigeren arbeidsmigranten

Voor het weigeren van de vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten in het pand Westsingel 1 in Venray is toestemming van de gemeenteraad nodig. Het College van B&W van Venray meende ten onrechte dat een raadsbesluit niet nodig was. De raadsfracties moeten nu per mail aangeven of ze instemmen met de weigering van de vergunning.

Dit kan niet wachten tot de volgende raadsvergadering op dinsdag 9 februari. De rechtbank bepaalde dat de gemeente uiterlijk op 19 januari een nieuw besluit moet nemen. Het gaat om de afwijzing van de vergunningaanvraag van Lucassen Projecten voor de huisvesting van 104 arbeidsmigranten in het voormalige schoolpand van Gilde Opleidingen.

Volgens de eigen beleidsregels van gemeente Venray beslist de gemeenteraad over huisvestingsprojecten van vijftig of meer arbeidsmigranten. Bij een lager aantal kan het college zelf besluiten. De rechtbank stelde op 26 oktober 2020 de gemeente in het ongelijk over de weigering van de aanvraag van Lucassen Projecten. Een van de redenen was dat de gemeenteraad niet was geraadpleegd.

Het college meende dat de gemeenteraad alleen moest worden ingeschakeld als het om een plan gaat dat positief beoordeeld is. Omdat bij het pand Westsingel 1 het voornemen is de vergunning te weigeren, vond het college dat instemming van de raad niet nodig was. Daar dacht de rechter anders over. Voor ieder plan, ongeacht de beoordeling, voor vijftig of meer arbeidsmigranten is toestemming nodig van de raad.

De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Om de rechtsgang niet op te houden, is nu een bevestiging van de gemeenteraad nodig. De belangrijkste reden van het college om de vergunning te weigeren, is dat een arbeidsmigrantencomplex niet thuishoort in een woonwijk. De rechtbank oordeelde dat de gemeente dit argument beter moet onderbouwen en motiveren.