D66 wil duidelijkheid over natuurbeheer Ooijen-Wanssum

Er is onduidelijkheid over het natuurbeheer in de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Dat is voor D66 aanleiding het onderwerp op de agenda te zetten van de commissie Werken en besturen van woensdag 20 januari.

Met de afronding eind 2020 van het project hoogwaterbescherming door aannemer Mooder Maas is een nieuw natuurgebied ontstaan van 500 hectare. Het terrein is in bezit van drie eigenaren: provincie Limburg (315 hectare), Rijkswaterstaat (85 hectare) en Staatsbosbeheer (100 hectare). Het College van B&W wil het beheer in handen geven aan lokale ondernemers en gronden zo mogelijk terugkopen van provincie Limburg. Daarover heeft gemeente Venray samen met Horst aan de Maas aan de bel getrokken bij het provinciebestuur, want er zouden toezeggingen zijn gedaan aan agrariërs die destijds veel landbouwgrond hebben verkocht.

Het CDA diende hierover tijdens de begrotingsbehandeling op dinsdag 3 november een motie in. “We maken ons zorgen over de manier waarop de provincie het natuurbeheer wil aanbesteden. Agrariërs hebben veel grond opgeofferd en moeten hiervoor compensatie krijgen door middel van beheer”, lichtte Leo Philipsen (CDA) toe. D66, Samenwerking Venray, PvdA, ProVenray en Venray Lokaal uitten in die vergadering hun bedenkingen. Enkele partijen vroegen zich af of en welke toezeggingen zijn gedaan aan lokale agrariërs. D66 meende dat er geen verplichtingen zijn en sprak de voorkeur uit dat het gehele natuurgebied naar een beherende instantie gaat. Venray Lokaal zei het niet gewenst te vinden dat de gemeente weer grond gaat terugkopen.

Doordat er geen raadsmeerderheid was en omdat er nog veel vragen en onduidelijkheden waren, besloot het CDA de motie in te trekken. D66 zet het onderwerp nu opnieuw op de politieke agenda. “We vinden het vreemd dat het college toch in overleg gaat met de provincie over beheer en eigendom van de natuurgronden”, zegt D66-raadslid Theo Zegers. “Terwijl een meerderheid daar anders overdenkt.” D66 wil in de commissievergadering duidelijkheid scheppen en een uitspraak horen hoe de andere partijen hierin staan. “Daarna bekijken we of we met een motie komen in de raadsvergadering.”