Extra subsidie voor bibliotheek

BiblioNu krijgt een extra subsidie van 9.696 euro van gemeente Venray. De bibliotheek vroeg een eenmalige bijdrage voor de periode van de sluiting van 16 maart tot in juni 2020 vanwege de coronamaatregelen.

Het College van B&W heeft besloten de gevraagde subsidie van 9.696 euro toe te kennen. De kosten worden betaald uit de inkomsten van het Rijk voor coronacompensatie van culturele organisaties. De bibliotheek zag tijdens de sluitingsperiode de inkomsten van gebruikers en scholen wegvallen. Deze periode heeft de organisatie benut om vooruitlopend op de verhuizing de collectie boeken alvast uit te zoeken en een uitleenpunt voor boeken op te zetten.

BiblioNu krijgt geen directe tegemoetkoming van het Rijk en er zijn ook geen andere inkomstenbronnen. Ook gezien de wankele financiƫle positie van BiblioNu heeft het college besloten de extra subsidie uit te keren. BiblioNU heeft onvoldoende reserves om het verlies aan inkomsten op te vangen.

De bibliotheek moest van 8 tot 18 november ook tijdelijk sluiten vanwege aangescherpte coronamaatregelen. Vanaf 16 december is de bieb opnieuw gesloten vanwege de lockdown die voorlopig duurt tot en met 19 januari. Voor deze periodes heeft BiblioNu nog niet om extra steun gevraagd bij de gemeente.