D66 oneens met brief college over vliegveld

D66 verzet zich tegen de brief die het College van B&W van Venray op 23 december heeft gestuurd aan staatssecretaris Barbara Visser van Defensie over vliegveld De Peel. Raadslid Theo Zegers stelde in het vragenuur van de commissievergadering van woensdag 20 januari dertien vragen.

Helemaal tevreden over de beantwoording door burgemeester Luc Winants was D66 niet. Theo Zegers wilde nog vervolgvragen stellen maar daarvoor kreeg hij niet de kans. Commissievoorzitter Leo Philipsen (CDA) kapte het onderwerp af nadat Henk Bisschops (PvdA) opmerkte dat het vragenuur niet bedoeld is om in discussie te gaan. Leo Philipsen merkte vooraf al op dat D66 wel erg veel vragen wilde stellen. Theo Zegers legde zich erbij neer met de opmerking dat hij op de kwestie zal terugkomen.

Het steekt D66 dat het college in twee brieven, aan de buurgemeenten en aan het ministerie van Defensie, stelt dat de voltallige gemeenteraad een kosten-effectenanalyse (KEA) wil laten uitvoeren voor de reactivering van het militaire vliegveld. D66 kiest voor een andere financiële methode: de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Het doel van beide methodes is alle maatschappelijke kosten van de heropening van het vliegveld in kaart te brengen.

Burgemeester Luc Winants gaf toe dat de omschrijving in de brief niet klopte. “De voltallige gemeenteraad is onjuist geformuleerd. Er had moeten staan: een meerderheid van de raad”, erkende hij. Winants voegde eraan toe dat de keuze voor een KEA in het presidium, de vergadering van de fractievoorzitters, is besproken en dat zeven van de acht raadsfracties ermee instemden. Volgens D66-fractieleider Daan Janssen is dit niet in het presidium aan de orde geweest. “De partijen zijn hier niet in gekend.”

Winants gaf opnieuw aan dat een KEA een betere methode is dan een MKBA. “De MKBA is een onverstandige keuze omdat je altijd verliest. Het landsbelang gaat dan boven het lokaal belang. De gemeenteraad wil juist dat de vliegbasis niet operationeel wordt. Een KEA is breder van opzet en geeft Defensie ook de ruimte om naar andere locaties dan De Peel te kijken.”

Een bezwaar van D66 is dat een KEA samen met Defensie wordt uitgevoerd. “Terwijl we tegengestelde belangen hebben”, zei Theo Zegers die ook opmerkingen maakte over de toon van de brief. “Daardoor lijkt het dat de gemeente al meegaat in de heropening.”

Volgens Luc Winants geeft Defensie alleen maar de opdracht aan een gespecialiseerd bureau om het onderzoek te laten uitvoeren. De burgemeester meldde nog dat het wel acht jaar kan duren voordat het vliegveld weer in gebruik kan worden genomen.

Tekst: Henk Willemssen