Meerderheid dorpsbewoners in gemeente Venray tegen windmolens

Ruim tweederde van de inwoners van gemeente Venray wil geen windmolens. Dat blijkt uit de enquête van Windpark Venray. Van de 571 deelnemers stemde 68,6 procent (392 personen) tegen een windmolenpark. Vooral inwoners van de ‘bedreigde’ dorpen vulden de enquête in. Oirlo was koploper met 199 deelnemers en hiervan stemde 77 procent tegen. Kwartiermaker Frank van Bussel van Windpark Venray presenteerde de uitslag in de digitale informatiebijeenkomst van maandag 15 februari.

Ook de meeste inwoners van Castenray (71 procent), Geijsteren (67 procent), Wanssum (66 procent) en Oostrum (53 procent) zien windmolens niet zitten. De tegenstemmers maken zich zorgen over hun gezondheid en leefgenot door geluidsoverlast en slagschaduw. Ook vinden ze dat er betere alternatieven (biomassa en zon op dak) zijn en dat gemeente Venray de energiedoelen ook haalt zonder windmolens.

Dorpstafelgesprekken
Enkele inwoners vroegen zich af waarom het onderzoek niet wordt stopgezet. “De uitslag van de enquête is toch duidelijk. De nee-stemmen moet het zwaarst wegen”, zei Jaap Heukers uit Castenray. Math Pijnappels uit Oostrum wees erop dat veel mensen niet kunnen deelnemen aan de online informatieavonden. “Omdat ze digitaal niet kunnen vergaderen. Het zou toch te gek zijn dat er op basis van dit soort bijeenkomsten windmolens komen van 250 meter hoog.” Frank van Bussel erkende dat inwoners in de enquête aangaven de dorpstafelgesprekken te missen.

Uit de uitslag blijkt ook dat 22,6 procent onder voorwaarden windmolens wil toestaan en 8,7 procent vindt een windpark prima. “Het is helder dat er geen draagvlak voor is. Meer dan 90 procent is tegen. Wat moeten we dan nog verder onderzoeken”, vroeg Bianca Ambrosius uit Wanssum zich af. Wilbert Flinsenberg uit Oirlo haalde aan dat in zijn dorp al enkele zonneparken komen. “Het lijkt wel of alles rond Oirlo wordt geconcentreerd.” Dionne Boks uit Geijsteren vertelde dat gemeente Venray in Nederland in het gebied ligt met de minste wind. “Bio-energie is een goed alternatief. Dat staat al in een onderzoek uit 2005. Waarom wordt biomassa niet meegeteld?”

‘Geen vooropgezet plan’
Frank van Bussel reageerde dat de gemeenteraad in beleidskader KODE de ambitie voor windmolens heeft uitgesproken. Voor de zomervakantie brengt de kwartiermaker zijn rapport uit. “De gemeenteraad bepaalt dan of we doorgaan.” Rob Zanders uit Oirlo toonde zich geen tegenstander. “De windmolens komen in mijn achtertuin en ik vind dat we hier serieus over na moeten denken. Er liggen ook kansen waarbij revenuen in de regio blijven.” Zanders vroeg zich af wat er gebeurt als de gemeenteraad ‘nee’ zegt en er toch projectontwikkelaars zijn die een deal sluiten met grondeigenaren en een windpark willen oprichten. “We moeten ons niet laten verrassen”, zei de Oirlonaar. Frank van Bussel erkende dat dit kan. “Als de initiatiefnemer binnen de wet blijft, is het aan de gemeente om mee te werken vanuit ruimtelijk oogpunt.” Wethouder Jan Jenneskens (D66) meldde dat een windpark ‘geen vooropgezet plan’ is. “Iedereen mag een mening hebben. De resultaten komen samen in een rapport dat we voorleggen aan de gemeenteraad. Die bepaalt wat de volgende stap is.”

Tekst: Henk Willemssen