Jongerencentrum The B gaat zich richten op talentontwikkeling jeugd

Het nieuwe bestuur van jongerencentrum The B in Venray is volop bezig met het uitwerken van een toekomstplan. Daar hoort ook een nieuwe uitstraling bij: zowel het gebouw als de visie van het jongerencentrum wordt onder handen genomen. The B wil meer betekenen voor de jeugd dan alleen het organiseren van feesten. "The B wordt een veilige en prettige ontmoetingsplek waar jongeren zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien."

Het was de bedoeling dat de bezoekersaantallen van The B gestaag groeiden in 2020. Echter kwam het coronavirus het land binnen, waardoor het Venrayse jongerencentrum geen activiteiten kon organiseren voor de jeugd. Toch was de sluiting van het jongerencentrum de kans om de structuur binnen de organisatie op orde te krijgen. Ivo Heuts, kwartiermaker van gemeente Venray, heeft het inmiddels nieuwe bestuur, daarbij geholpen. "The B gaat zich meer richten op het worden van een veilige en prettige ontmoetingsplek waar activiteiten worden georganiseerd die bijdragen aan talentontwikkeling van de jeugd. Ook het 'chillen' komt terug, maar het jongerencentrum wil meer bieden dan alleen grote feesten. The B koerst op wekelijkse inloopavonden, masterclasses en terugkerende activiteiten voor en door jongeren", legt Ivo Heuts uit.

Nieuwe uitstraling

Om dit voor elkaar te krijgen, zijn er een hoop nieuwe vrijwilligers nodig, vertelt Rene Kuenen, voorzitter van The B. "Het is lastig om in deze tijd nieuwe vrijwilligers te vinden, maar het is zeker haalbaar. We hopen op een sneeuwbaleffect als de eerste vrijwilligers zich melden." Een nieuwe uitstraling van The B gaat daar volgens Rene aan bijdragen. "We zijn samen met Ivo bezig met een wervingscampagne en daar hoort ook een nieuwe look van The B bij. We hebben een investering gedaan om het gebouw te voorzien van nieuw licht- en geluidsapparatuur. Daarnaast is een commissie aan de slag om het interieur te veranderen." Ivo: "Ook is er een nieuwe website gemaakt die binnenkort de lucht in gaat. Daar hoort tevens een nieuw logo en de slogan 'Be you' bij, wat betekent dat je jezelf kan zijn en kunt ontplooien in The B. Om deze boodschap naar buiten uit te dragen, gaat het bestuur actiever op social media berichten posten. Daarnaast wil ze flyers en posters verspreiden om nieuwe vrijwilligers te benaderen."

Om deze campagne te financieren doet de gemeente Venray een duit in het zakje. Vorig jaar is een bedrag van 20.000 euro beschikbaar gesteld om de zes jongerencentra in gemeente Venray te helpen met de toekomst. "Mijn rol gaat vooral uit naar OJC DIM en The B, omdat deze jongerencentrums de meeste aandacht nodig hebben en dus ook de meeste kosten maken", legt Ivo uit. Toch is het niet haalbaar om alleen met het geld van de gemeente de toekomst voor The B veilig te stellen. Daarom heeft het bestuur naar andere mogelijkheden gekeken. "We hebben nog een potje waar we dit uit kunnen financieren. Daarnaast zijn we met sponsoren in gesprek, gaan de activiteiten geld opbrengen en stellen we het pand in de loze uren beschikbaar voor verhuur. Maatschappelijke partners kunnen in het gebouw vergaderen of feestjes geven, wanneer het niet wordt gebruikt voor onze eigen activiteiten. Met al deze inkomsten komen we hopelijk dit jaar in een gezonde situatie terecht", vertelt Rene.

Binding jeugd
De coronacrisis heeft dan wel geen winst opgeleverd voor The B, maar ook geen schade. Rene: "De huur is betaald met de subsidieregeling van de gemeente. Verder hoeven we geen werknemers te betalen, omdat onze organisatie draait op vrijwilligers. En de drank hebben we grotendeels kunnen retourneren aan onze leverancier. Onderaan de streep hebben we geen kosten gehad. We willen nu vooruit, maar dat kan helaas nog niet." Die behoefte is er ook onder de jeugd, verklaart Ivo. "Ze zijn het beu om thuis te zitten. Om de komende tijd te overbruggen, kijkt The B naar online mogelijkheden om de binding met de jeugd te houden." Rene: "Zodra de jongerencentrums open mogen, hopen we dat de jeugd ons als eerste gaat vinden."

Tekst: Jeanine Hendriks