BiblioNu verwacht dit jaar een tekort

De begroting van BiblioNu voor 2021 is niet sluitend. De bibliotheekorganisatie, met vestigingen in Venray en Horst aan de Maas, verwacht dit jaar een verlies van 22.725 euro.

Het College van B&W van gemeente Venray erkent dat 2021 een lastig jaar wordt voor BiblioNu door de coronacrisis en de geplande verhuizing naar het voormalige Albert Heijnpand aan het Henseniusplein in Venray. Daarnaast maakt de bibliotheek een transformatie door.

Gemeente Venray geeft dit jaar 644.763 euro subsidie. Dat is iets meer dan de bijdrage van 631.414 euro voor 2020. BiblioNu draait met een begroting van 1,5 miljoen euro. De bibliotheekorganisatie is voor 80 procent van de inkomsten afhankelijk van de gemeenten. Horst aan de Maas geeft dit jaar 555.663 euro subsidie. Beide gemeenten steken samen 1,2 miljoen euro in het bibliotheekwerk.

BibioNu wijst erop dat landelijk de gemiddelde bijdrage van een gemeente 24,38 euro per inwoner is. Venray betaalt 14,84 per inwoner en de bijdrage van Horst aan de Maas ligt nog iets lager. Uit de begroting blijkt dat de vestiging in Venray dit jaar met een positief saldo draait van 14.090 euro. Bij de vestiging in Horst rekent BiblioNu op een tekort van 36.814 euro.

De gemeenteraad van Venray nam tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november 2020 een motie aan voor meer ruimte in het nieuwe pand. Zeven van de acht fracties, behalve het CDA, vrezen dat de ruimte van 1.200 vierkante meter te krap is. De bibliotheek huist momenteel aan de Merseloseweg in een gebouw van 2.100 vierkante meter.

In de motie werd het college opgeroepen het ontwerp en de indeling te herzien. In een reactie op de motie laat wethouder Anne Thielen (CDA) weten dat volgens de wens van de raad de fietsenstalling wordt verkleind. Daardoor ontstaat extra ruimte die wordt ingevuld voor het vergroten van de jeugdafdeling van de bibliotheek.