Gemeente Venray gaat samenwerking aan met Horst aan de Maas

De gemeenten Venray en Horst aan de Maas hebben de afgelopen twee jaar onderzocht of samenwerking op onderdelen van de bedrijfsvoering voor beide organisaties voordelen op kan leveren. Geconstateerd is dat samenwerking binnen de vier vakdomeinen informatievoorziening/WOZ, financiën, HRM en KCC/burgerzaken, kan leiden tot kwaliteitsverbetering, vermindering van kwetsbaarheid en beheersing van kosten voor beide gemeenten. De raad van gemeente Venray stemde dinsdag 9 februari in met de samenwerking.

Alleen Samenwerking Venray en de VVD stemden tegen de samenwerking. Martin Leenders van Samenwerking Venray vroeg zich af of het zinvol is om deze samenwerking aan te gaan. "Nut en noodzaak is niet aangetoond. De verbetering van de kwaliteit is niet gegarandeerd en de kwetsbaarheid wordt niet opgelost, daarvoor is de omvang van de samenwerking te klein. Als de schaal wordt vergroot, heeft het pas zin. Laat aan de voorkant andere gemeenten aansluiten."
VVD Harrie Oosterhout is kritisch op de bestendigheid van de constructie. "Het afbreukrisico is reƫel." Hij wilde dan ook weten of de gemeente na een tijd nog uit de samenwerking kan stappen.

Daar was wethouder Jan Jenneskens duidelijk over. "We gaan de komende periode aan de slag. We hebben gezegd dat we na 1,5 jaar een evaluatie doen om te bepalen hoe we verder zullen gaan. Dat is geen go of no-go moment."