Odapark krijgt dubbele klap te verwerken

Het Odapark in Venray beleeft lastige tijden. Het cultureel centrum voor hedendaagse kunst ontvangt 60.000 euro minder subsidie van provincie Limburg. Door de coronacrisis loopt het Odapark ook nog eens 50.000 euro aan inkomsten mis. Daardoor was het onmogelijk een sluitende begroting voor 2021 in te dienen.

De subsidie van gemeente Venray blijft met 60.000 euro op hetzelfde peil. Daarnaast ontvangt het Odapark 8.353 euro voor het onderhoud van het beeldenbos waarin 65 beelden staan van internationale kunstenaars.

De grootste klap kreeg het Odapark vorig jaar door het verlies van de provinciale status van cultuurplaninstelling. Na twaalf jaar werd het Venrayse kunstencentrum ingedeeld in een lagere categorie waardoor de subsidie daalt naar 98.000 euro per jaar voor 2021 en 2022. In 2020 ontving het Odapark nog 159.000 euro aan provinciale subsidie.

Door de coronacrisis liepen vooral de horeca-inkomsten flink terug. Het bestuur nam maatregelen om het gapende gat van 110.000 euro, bijna een derde deel van de begroting, te dichten. Dat lukte deels door afscheid te nemen van twee van de vier betaalde medewerkers en door te bezuinigen op andere budgetten.

Toch kampt het Odapark dit jaar nog met een exploitatietekort van 41.000 euro. De gemeente meldt dat een subsidieverhoging niet te verwachten is omdat er al tekorten zijn in het sociaal domein.

Het Odapark-bestuur rekent erop dat de gevolgen van de coronacrisis ook in een groot deel van 2021 merkbaar zullen zijn. Besloten is de cultuureducatie af te stoten. Odapark wil deze taak niet meer zelf uitvoeren en samenwerking zoeken met Cultura Venray en het onderwijs. ‘Bezuinigen op cultuureducatie betekent dat we teruggaan naar de situatie van voor 2013. Wel rondleidingen maar geen georganiseerde workshops en educatieprojecten meer met scholen’, meldt het bestuur in de subsidieaanvraag.