Oppositie wil snel duidelijkheid over De Spurkt

De gemeenteraad bespreekt in de raadsvergadering van dinsdag 30 maart hoe het verder gaat met bedrijventerrein De Spurkt. Dat voorstel deed VVD-raadslid Bas Künen namens de andere oppositiepartijen ProVenray, PvdA, Samenwerking Venray en SP in de raadsvergadering van dinsdag 9 februari.

“Dit is een belangrijke mededeling voor Venray”, zei Bas Künen. “Alle oppositiepartijen willen De Spurkt op de komende raadsagenda om dit hoofdstuk te kunnen afsluiten.” In de raadsvergadering van dinsdag 26 januari werd het onderwerp nog van de agenda gehaald. Dat gebeurde nadat het college besloot het voorstel in te trekken door alle onduidelijkheid en commotie die was ontstaan over de komst van het bedrijventerrein. Daan Janssen (D66) zei toen namens de coalitiepartijen dat De Spurkt voor de verkiezingen van maart 2022 niet meer zou terugkeren op de raadsagenda.

ProVenray diende nog een motie in om het plan van De Spurkt definitief te laten sneuvelen. Maar ProVenray kreeg alleen steun van PvdA en SP. De andere partijen wilden toen nog alle opties openhouden.

Besluit nemen
Ruim een jaar uitstel is geen goed plan. Dat meldt het College van B&W in de raadsinformatiebrief van 8 februari. Het college dringt er bij de raad op aan binnenkort toch een besluit te nemen. Omdat de raad een bestemmingsplan alleen kan weigeren of vaststellen. Het vaststellen kan ook in een gewijzigde vorm. Het college stelt in de brief dat uitstel formeel niet mogelijk is volgens de wet Ruimtelijke Ordening.

Argumenten weigering
Wethouder Jan Loonen (CDA) zei in de raadsvergadering van 26 januari al dat afspraken zijn gemaakt met grondeigenaren en ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Bij een weigeringsbesluit komt er voor iedereen duidelijkheid. Het plan gaat dan van tafel en alle voorbereidingen, onderzoeken en rapporten zijn voor niets geweest. Voor een weigering is wel een goede onderbouwing nodig waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokken partijen. De gemeente heeft met ontwikkelbedrijf Greenport Venlo een grondexploitatieovereenkomst gesloten en er zijn kosten gemaakt voor het opstellen van het bestemmingsplan. Ook moet de raad bij een weigering aangeven waarom het plan in strijd zou zijn met een goede ruimtelijke ordening.

Tegen een weigeringsbesluit is beroep mogelijk. Het college acht de kans reëel dat Greenport Venlo of andere belanghebbenden bezwaar maken tegen de weigering. Raad van State zal dan beslissen of de weigering voldoende gemotiveerd is. Als Raad van State het raadsbesluit onrechtmatig vindt dan kan de gemeente schadeclaims verwachten.

Dwangsom
‘De raad kan het besluit niet blijven uitstellen’, vindt het college. ‘Een belanghebbende kan de raad in gebreke stellen en de gemeente dwingen binnen twee weken toch een besluit te nemen’. Gebeurt dit niet dan kan Raad van State een dwangsom eisen. Dit gebeurde in juni 2019 ook bij het zonnepark van Kronos Solar in Smakt. Omdat de gemeenteraad een besluit telkens uitstelde, moest de gemeente van de rechter een schadevergoeding betalen vanwege het overschrijden van de beslistermijn.