Start integriteitsonderzoek wethouder Loonen

De gemeenteraad van Venray heeft op dinsdag 9 februari het startsein gegeven voor een extern onafhankelijk onderzoek naar de handelswijze van wethouder Loonen in het dossier Loobeekdal. Bureau Berenschot voert het onderzoek uit en presenteert de resultaten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór het zomerreces. De raad bespreekt vervolgens de resultaten en de aanbevelingen in een (mogelijk extra) raadsvergadering.

Aanleiding voor het onderzoek is een artikel in de NRC van 8 januari over de mogelijke rol van wethouder Loonen bij een gronddeal met Waterschap Limburg. In dit artikel staat de integriteit van wethouder Loonen ter discussie. Het onderzoek moet antwoorden geven op de vraag in hoeverre wethouder Loonen sinds zijn aantreden gehandeld heeft in overeenstemming met de gedragscodes integriteit voor wethouders van de gemeente Venray en andere geldende wet- en regelgeving. Het onderzoek richt zich op het dossier Loobeekdal en in het bijzonder de gronddeal met het Waterschap in 2016.

Het onderzoek is een initiatief van het presidium (het overleg van fractievoorzitters), dat op 12 januari heeft bepaald dat het onderzoek nodig was. Vervolgens is een bureau geselecteerd door een selectiecommissie, bestaande uit vier raadsleden. Een klankbordcommissie, ingesteld door de raad, begeleidt het onderzoeksbureau en voorziet het van informatie. Martin Leenders, woordvoerder namens de raad: “Het is goed dat het onderzoek nu start. De onzekerheid waarin we verkeren, brengt veel onrust met zich mee. Binnen de raad, maar ook in de Venrayse gemeenschap. Iedereen wil duidelijkheid over de vraag of de handelswijze van de wethouder in dit dossier juist geweest is. Ook voor de persoon Jan Loonen en zijn gezin is de impact van deze kwestie groot. Dat realiseren we ons. Hoe eerder die duidelijkheid er is, hoe eerder de rust terugkeert en we ons weer kunnen focussen op ons belangrijke werk voor de toekomst van Venray”.

Bureau Berenschot onderzoekt onder andere wat de privé-belangen van wethouder Loonen en zijn familie zijn in het gebied Loobeekdal, hoe deze zich hebben ontwikkeld sinds 2010, of er (financiële) transacties plaats hebben gevonden met de gemeente, waterschap en/of provincie en hoe die zijn die verlopen. Daarnaast staan de volgende vragen centraal: hoe is specifiek de gronddeal met het waterschap in 2016 tot stand gekomen? Hoe is het proces verlopen? Welke prijs is er betaald en waarom? In hoeverre is wethouder Loonen sinds zijn aantreden als wethouder in 2010 betrokken geweest bij het dossier Loobeekdal en hoe heeft hij gehandeld? Wat was zijn verantwoordelijkheid en hoe heeft hij daar invulling aan gegeven? Wat en hoe heeft wethouder Loonen sinds 2010 gecommuniceerd richting het College van B&W en/of de raad over zijn belangen in het Loobeekdal? Heeft wethouder Loonen geprobeerd om de besluitvorming en de voorbereiding daarvan omtrent het Loobeekdal te beïnvloeden ten behoeve van zijn privé-belangen en de belangen van zijn familie?