Vier nieuwe stembureaus in gemeente Venray

Vier stemlokalen in gemeente Venray voldoen niet aan de aangescherpte eisen die zijn aangesteld vanwege de coronacrisis. Om het aantal stemlokalen gelijk te houden, moest de gemeente op zoek naar vier nieuwe stemlocaties voor de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 17 maart.

De extra eisen hebben vooral te maken met de grootte van het stemlokaal, voldoende ruimte voor twee looproutes en een goede ventilatie. De stembureaus in sportcentrum De Sprank, Turks centrum in de Beukenlaan, ontmoetingscentrum De Halm in woonflat de Hoge Beek en De Alde Schol in Geijsteren zijn hierdoor afgevallen. De nieuwe stemlokalen zijn Raayland College, pannenkoekenhuis De Perdstal, de kapel op Sint Anna in Venray en zaal De Kei in Geijsteren.

Het nieuwe stembureau in Geijsteren voldoet niet aan de eisen van toegankelijkheid. De twee deuren van zaal De Kei zijn iets smaller dan de vereiste doorgang van 85 centimeter. Daardoor kan het voor sommige rolstoelers lastig zijn om binnen te komen. Een eenvoudige oplossing blijkt niet mogelijk. ‘Aangezien het stemlokaal in Geijsteren een zeer rustig stemlokaal is, en wij vinden dat er in Geijsteren wel een stemlokaal moet zijn, hebben wij besloten om deze kleine tekortkoming te accepteren’, meldt het College van B&W in de raadsinformatiebrief. Bij de Sint Annakapel komt een tijdelijke hellingbaan zodat de entree goed bereikbaar is.

Vroegstembureaus
Het college noemt de organisatie van de landelijke verkiezingen in coronatijd een ‘enorme uitdaging’. Er zijn 23 stembureaus: 10 in Venray en 1 in ieder dorp. Bij de Tweede Kamerverkiezingen is de opkomst altijd het hoogst. De vorige keer op woensdag 15 maart 2017 gingen 26.530 Venraynaren naar de stembus, een opkomst van 80,3 procent. Om de verkiezingen veilig te laten verlopen zijn op maandag 15 en dinsdag 16 maart in Venray vier vroegstembureaus geopend voor mensen met een kwetsbare gezondheid. De vier stemlocaties zijn in het gemeentehuis, wijkcentrum ’t Schöpke in Veltum, wijkcentrum in Brukske en wijkcentrum ’t Stekske in Lanweert. Ook mogen 70-plussers hun stem per brief uitbrengen. Dit kan via de post of bij het inleverpunt in het gemeentehuis.

Vier stembureauleden
Op ieder stembureau zijn nu niet drie maar vier leden verplicht aanwezig. Het extra stembureaulid moet erop letten dat de coronamaatregelen worden nageleefd zoals het dragen van een mondkapje. Het college zegt voldoende bezetting te hebben voor alle 23 stemlokalen die geopend zijn van 07.30 tot 21.00 uur. Ondanks dat enkele leden zijn afgehaakt omdat ze het vanwege de coronaomstandigheden niet aandurven. Mede door de samenwerking met Raayland College en Gilde Opleidingen zijn er nieuwe leden gevonden en de gemeente gaat nu ook meer ambtenaren inzetten. Het college zegt dat er ook nog voldoende mensen op de reservelijst staan. Die kunnen invallen als er meer afmeldingen komen vanwege de coronapandemie.