Professionele procesbegeleider voor De Borgraaf

Het College van B&W van gemeente Venray stelt budget beschikbaar voor het aanstellen van een professionele procesbegeleider voor de komende twee jaar voor De Borggraaf. Het doel is om in samenwerking met alle partijen De Borggraaf tot bruisend ontmoetingspunt voor de Venrayse historie en cultuur te maken.

Op verzoek van gemeente Venray is er een onderzoeksrapport geschreven naar aanleiding van de onenigheid tussen de verschillende gebruikers van het pand. Dat onderzoek heeft volgens wethouder Anne Thielen aangetoond dat er een breed gedeelde en grote passie is om het Venrays verleden te verzamelen én om het zichtbaar te maken voor de huidige en toekomstige inwoners en bezoekers.

Het is de bedoeling om onder leiding van een professionele voorzitter aan een netwerkorganisatie te bouwen. Dit moet ruimte bieden aan alle betrokkenen, wederzijdse inspiratie opleveren en het onderling afstemmen van ideeën en activiteiten stimuleren. Na twee jaar moet De Borggraaf op eigen benen kunnen staan. Stichting Venrays Museum heeft het college laten weten niet achter de resultaten te staan. "Groot was onze verbazing toen wij onlangs zagen dat wethouder Thielen een heel andere opdracht geformuleerd had. Een opdracht waarbij terugkijken leidend werd en niet het vooruit kijken. Deze koerswijziging werd door het museumbestuur niet alleen als verbazingwekkend ervaren maar ook als onacceptabel. Verbaasd waren we toen we constateerden dat aan een reclamebureau in plaats van aan een organisatieadviesbureau de opdracht was verstrekt. Betreurenswaardig is ook dat de rol van de gemeente in de afgelopen jaren niet beschreven is in het onderzoek. Alles bij elkaar was het voor het bestuur van het Venrays Museum onmogelijk het rapport met de aanbevelingen te omarmen. Jammer. Door dit rapport worden voor de ontwikkeling van de Borggraaf tot een toekomstbestendig museum stappen achteruit in plaats van vooruit gezet."