College van Venray wil woningtekort aanpakken

Het College van B&W van gemeente Venray zet in op het versnellen, vergroten, vergroenen en veranderen van de Venrayse woningbouwplannen om het woningtekort aan te pakken. Dat blijkt uit het woningbouwprogramma ‘Koers op Wonen’, waarmee het college heeft ingestemd.

Het College van B&W wil de bestaande woningbouwplannen sneller uitvoeren en extra plannen ontwikkelen om de woningbouwproductie naar minimaal tweehonderd woningen per jaar te verhogen. Daarnaast wil het college ook vergroenen en verduurzamen. "Bij al die woningen die we extra gaan bouwen, maken we meteen een verduurzamingsslag", zegt wethouder Jan Jenneskens daarover. "Niet alleen de woningen zelf bouwen we duurzaam, maar we werken ook aan een groene, gezonde en klimaatbestendige woonomgeving. Iedereen moet in onze gemeente een passende woning kunnen vinden en daarvoor gaan we concrete stappen zetten."

Bij het programmeren van nieuwe woningen, wil het college nadrukkelijker kijken naar de wensen van inwoners. Diversiteit staat daarbij centraal. In de kern Venray heeft de afronding van de Brabander prioriteit, naast de ontwikkeling van woningbouw op St. Anna en St. Servaas en plannen voor woningbouw in leegstaande panden in het centrum. Nieuwe locaties die de komende jaren zullen worden ontwikkeld zijn onder andere de locaties van voormalig school de Toverbal, Viecuri, De Brier en een aantal extra ‘ruimte-voor-ruimte’-kavels in Vlakwater. Jenneskens: ‘Het is belangrijk dat we niet alleen in Venray vaart maken met nieuwe woningen, maar ook in de dorpen. Daar zijn ook nieuwe woningbouwlocaties nodig. Daarom willen wij als college samen optrekken met dorpsraden en initiatiefnemers uit de dorpen om samen plannen mogelijk te maken.’

Het Programma Wonen wordt op 9 maart behandeld in de raadscommissie Wonen en op 30 maart door de gemeenteraad. De raad wordt gevraagd om een budget beschikbaar te stellen van 100.000 euro voor de inzet van extra capaciteit om de versnelling van de woningbouwplannen mogelijk te maken.