Tomorrow Energy dient plan zonnepark in

Tomorrow Energy heeft bij gemeente Venray de omgevingsvergunning aangevraagd voor een zonnepark in Smakt. Het zonnepark van 13,9 hectare komt aan de westkant van de A73. Echter moet er eerst duidelijkheid komen over het andere zonnepark in Smakt van Kronos Solar dat nog steeds niet definitief van de baan is.

Gemeente Venray meldt dat nog overleg loopt met de Duitse projectontwikkelaar Kronos over het zonnepark aan de oostkant van de A73. Dit zonnepark kan niet rekenen op voldoende draagvlak en is afgewezen door de gemeenteraad. Het is ook niet mogelijk dat er twee zonneparken komen naast de A73 omdat een minimale onderlinge afstand vereist is van 1 kilometer. Dat staat in beleidskader KODE (Kader voor Opwekking Duurzame Energie).

In KODE staat ook dat de gemeente een tender uitschrijft voor grootschalige zonneparken. Tomorrow Energy valt buiten de tender omdat het Eindhovense bedrijf in september 2019 al een verzoek indiende bij de gemeente. Dat was een maand voordat de gemeenteraad op 29 oktober 2019 KODE vaststelde.

Aanpassing
Tomorrow Energy is bijna twee jaar bezig om in Smakt een zonnepark te realiseren. De omvang was aanvankelijk 19 hectare maar is verkleind naar 13,9 hectare. Daardoor wordt veehouder Math van de Winkel niet meer geheel ingesloten door het zonnepark. Ook is het plan aangepast om te kunnen voldoen aan de eisen van beleidskader KODE. Van het terrein wordt 8,3 hectare gebruikt voor de rijen zonnepanelen. De andere 5,6 hectare is bestemd voor groen en de landschappelijke inpassing.

Het beoogde perceel tussen de Loobeek en A73 bestaat uit landbouwgrond die eigendom is van loonbedrijf Nooijen uit Deurne. Het grenst aan de westkant aan het terrein dat in beeld was voor bedrijventerrein De Spurkt. De panelen worden op stellages op 60 centimeter hoogte geplaatst. De maximale hoogte van de zonnepanelen is 1,7 meter.

Dassenburchten
In de zuidhoek van het perceel bevinden zich twee dassenburchten. Tomorrow Energy zegt bij de inrichting rekening te houden met de das. Er komt een groene inpassing zodat de das de faunatunnel, die vlak bij onder de A73 doorloopt, kan bereiken. Das&Boom is om een advies gevraagd maar de stichting vindt de compensatie voor het verlies aan het foerageergebied onder de maat.

Waterschap Limburg wil vanwege de biodiversiteit geen schaduwwerking over het dal van de Loobeek. Daarom is afgesproken dat over een strook van 20 meter breed langs de Loobeek geen bouwwerken of begroeiing mag komen. Aan de kant van de A73 moet het zonnepark een afstand van minimaal 50 meter behouden tot de snelweg.

Drie grootschalige zonneparken
De gemeenteraad droeg op 12 mei 2020 in een motie het Colllege van B&W op om in gesprek te gaan met Tomorrow Energy over de realisatie van het zonnepark in Smakt. Dat gebeurde juist nadat het zonnepark van Kronos Solar werd afgewezen door de raad. Nadat het college binnenkort een besluit heeft genomen, gaat het plan naar de gemeenteraad die wensen en bedenkingen kenbaar kan maken.

Als het plan Tomorrow Energy groen licht krijgt dan komen er wellicht drie grootschalige zonneparken in gemeente Venray. Uit de tender werden onlangs de zonneparken van LC Energy in Castenray (9 hectare) en Solarfields in Oirlo (24 hectare) gekozen. Daarnaast loopt er nog een onderzoek voor een zonnepark op de voormalige vuilstortplaats in Venrays Broek.