Onderwijsinspectie bezoekt Raayland College

De onderwijsinspectie heeft op woensdag 12 en donderdag 13 september een bezoek gebracht aan het Raayland College in Venray. De inspectie vond plaats naar aanleiding van de gebeurtenissen op het VMBO Maastricht eerder dit jaar, waarbij eindexamens afgekeurd werden.

Ook op het Dendron College in Horst is een inspectie geweest. Beide scholen vallen onder stichting LVO (Limburg Voortgezet Onderwijs). De onderwijsinspectie is bezig met een onderzoek naar het bestuurlijk handelen van LVO, naar aanleiding van de problemen op het VMBO Maastricht. Daar bleek dat eindexamens gebreken vertoonden, waardoor deze werden afgekeurd. In het kader van het onderzoek wordt ook een streekproef van middelbare scholen van het LVO bezocht door de inspectie, waaronder het Raayland College.

De inspectie onderzoekt onder andere of het onderwijs van voldoende kwaliteit is en of het bestuur en management voldoende zicht hebben op kwaliteitsborging van de onderwijskwaliteit. Ook wordt er aandacht geschonken aan de examenkwaliteit, de onderwijstijd, het pedagogisch klimaat en de werking van de klachtenprocedure. Er wordt onder andere met geselecteerde leerlingen gesproken.

"Het onderzoek richt zich met name op mogelijk, vergelijkbare oorzaken van de gebeurtenissen op het VMBO Maastricht rondom de eindexamens", aldus het LVO. "Daarnaast richt de onderwijsinspectie zich op de vraag in hoeverre bij andere scholen van LVO dit soort situaties kunnen ontstaan. Hiermee wil de onderwijsinspectie zich ervan verzekeren dat de situatie in Maastricht eerder een uitzondering is dan vaker voorkomend fenomeen."

Regelmatig worden scholen bezocht door de onderwijsinspectie. Deze standaardprocedure vindt plaats om te blijven waarborgen dat de basiskwaliteit op orde is. Daarnaast worden besturen en scholen met dit bezoek gestimuleerd om hun ambities waar te maken en mogelijke verdere verbeteringen te realiseren, boven de basiskwaliteit.