GroenGeijsteren plaatst spandoeken tegen komst windmolenpark

Aan de Oostrumseweg, de Dorpstraat en de St. Wilbertsweg in Geijsteren heeft GroenGeijsteren op zaterdag 13 maart spandoeken geplaatst. De werkgroep maakt zich sterk voor het vinden van oplossingen om duurzame energie op te wekken die passen bij het dorp en de leefomgeving, voor mens, dier en natuur. Volgens GroenGeijsteren is die oplossing niet te vinden in het plaatsen van windmolens in het dorp.

Volgens GroenGeijsteren zijn windturbines in gemeente Venray onnodig. Middels een petitie verzoekt de werkgroep het oostelijk buitengebied van Venray definitief uit te sluiten voor windenergieprojecten en in plaats daarvan waar nodig in te zetten op alternatieve, kleinschalige opwekking en opslag van duurzame energie. GroenGeijsteren is van mening dat de windturbines op locatie in Geijsteren voor bewoners en omgeving schadelijk zijn en leiden tot gezondheidsschade door de laag frequente geluiden die windturbines produceren en geluidsoverlast en overlast door slagschaduw waardoor bewoners, recreanten en bezoekers ernstige hinder ondervinden. Ook vreest zij voor aantasting van het woon-verblijfgenot en flora en fauna. De zoeklocaties grenzen aan natuurgebieden met onder andere stiltegebieden, een vogelreservaat, uilen, vleermuizen, wespendieven, buizerds, haviken, boomvalken, ganzen, hazen, ree├źn en wilde zwijnen.
Volgens GroenGeijsteren leiden de windmolens ook tot zichtschade, omdat de turbines gepland zijn in gebieden waar er bij bebouwing hoogtebeperkingen gelden (Geijsteren) en tot nu toe de toppen van de bomen het hoogst zichtbare zijn. Daarnaast zijn de verontruste bewoners ook bang voor afname van recreatie en een waardedaling van hun woningen. Middels de spandoeken proberen de dorpsbewoners hun mening nog meer onder de aandacht te brengen.