‘Belangrijk dat de gemeente regie in eigen handen neemt’

Zowel in Venray als in Horst aan de Maas worden locaties onderzocht voor mogelijk wind- en zonneparken. De in Horst opgegroeide Frank van Bussel is door beiden gemeenten aangewezen als verkenner. “Mijn opdracht is om te onderzoeken wat mogelijk is, niet om draagvlak te creëren.”

Op landelijk niveau heeft het Rijk door middel van het Klimaatakkoord afspraken gemaakt met onder andere gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over het halveren van de uitstoot van CO2. Regionaal is in 2018 de Regionale energievisie Noord-Limburg vastgesteld. In Venray werd in 2019 ingestemd met KODE (Kader Opwekking Duurzame Energie). Daarin wordt gekozen voor een windmolenpark aan de oostkant van de gemeente. Vanwege radarverstoring van het militaire vliegveld in Vredepeel mag binnen een straal van 11,5 kilometer geen windturbine komen die hoger is dan 25 meter. Daardoor is het grootste deel van de gemeente Venray uitgesloten van grote windmolens. Er blijven nu vier locaties over: twee bij Geijsteren, in Wanssum en in Oirlo. Of locaties geschikt zijn, is afhankelijk van een aantal factoren, licht Van Bussel toe: “We kijken bijvoorbeeld naar de minimale afstand tussen windmolen en bebouwing, we gaan vooralsnog uit van 1.000 meter. Maar ook natuur en milieu zijn belangrijke factoren. We krijgen soms de vraag of de natuur moet wijken voor windmolens en zonneparken, maar we komen niet in de Natura 2000 gebieden. Er wordt aan de rand gebouwd waarbij gezorgd wordt voor een bufferzone. Windmolens op een industrieterrein plaatsen kan ook niet zomaar.”

Commerciële partijen
In Horst aan de Maas gaf de gemeenteraad in december vorig jaar een akkoord op de kaders. Hier zijn twee zoekgebieden aangewezen: de Mariapeel en langs de A73/Maaslijn. Horst aan de Maas kiest voor een combinatie van wind- en zonne-energie. Van Bussel: “Waarbij je je moet bedenken dat één windmolen net zoveel stroomt oplevert als tien hectare met zonnepanelen.” Zowel in Horst aan de Maas als Venray heeft de gemeente zelf de regie in handen genomen. “Sommige gemeenten wachten af totdat bijvoorbeeld commerciële partijen met initiatieven komen. Ik vind het echter belangrijk dat de inwoners mee kunnen profiteren, lokale energiecoöperaties hebben dan ook de voorkeur.”

Voldongen feit
Mensen staan over het algemeen niet te juichen als er sprake is van een windmolen of zonneweide in hun achtertuin. Van Bussel begrijpt de gevoelens: “Maar ik ben er niet om draagvlak te creëren. Mijn opdracht is te onderzoeken wat mogelijk is, de gemeenteraad neemt uiteindelijk de beslissing. Wel probeer ik natuurlijk de mensen bij elkaar te brengen. Zoals ik het zie, zijn er twee opties: of je zet de hakken in het zand en wacht tot de provincie je ‘overrulled’ of je probeert het als gemeente in eigen hand te houden. Tegenhouden kun je het niet. Mensen denken nu nog te veel op de korte termijn, terwijl we toch al twee zomers hebben gehad waarin het 40 graden is geworden. We moeten realistisch zijn. Uitstel is geen afstel.” In Venray werd eind vorig jaar een enquête gehouden onder de inwoners, waaruit bleek dat 68 procent tegen de komst van een windpark is. “In Venray is een groep mensen fel tegen, dus het wordt nog een lastige beslissing die de gemeenteraad moet nemen.” Onder andere in Geijsteren en Evertsoord hebben de inwoners zich in werkgroepen verenigd. De werkgroep GroenGeijsteren heeft afgelopen week spandoeken opgehangen om te protesteren tegen de komst van windmolens. “Ik weet dat mensen in de gemeente Venray het vooral vervelend vinden dat er geen live bijeenkomsten gehouden kunnen worden waarin duidelijk uitleg gegeven kan worden, dat snap ik. Ik hoop dan ook dat we zo snel mogelijk, als is het maar in kleine groepen, bijeenkomsten kunnen organiseren.” In Evertsoord meldden de inwoners laatst dat zij zich voor een voldongen feit voelen gezet en dat het zonnepark er sowieso komt. Van Bussel: “Daar ga ik verder niet over, maar ik begrijp de gevoelens.”

De planning is dat Van Bussel vóór de zomer zijn bevindingen aan de gemeenteraad van Venray kan presenteren. Voor Horst aan de Maas is het streven na de zomer.

Tekst: Marieke Vullings