Bezuinigingen sociaal domein gaan door

De gemeenteraad van Venray heeft op dinsdag 30 maart met een overgrote meerderheid (26 voor, 1 tegen) ingestemd met de bezuinigingen in het sociaal domein. Met uitzondering van twee onderwerpen. Het afschaffen van het meedoenbudget voor kinderen en de versobering van de individuele inkomenstoeslag werden teruggedraaid.

Alle partijen, behalve de VVD, vonden deze twee maatregelen te ver gaan. In de motie over het meedoenbudget werd wethouder Anne Thielen opgedragen om met een nieuw en eenvoudiger voorstel te komen met een bedrag van minimaal 100 euro per jaar. Ze was er niet blij mee. “Dit maakt de regeling niet makkelijker. Ik ontraad de motie. Maar het is een politieke keuze.”

In de afgelopen maanden zijn er enkele raadsavonden gehouden en kregen de raadsleden een betere onderbouwing van de negentien maatregelen. Onduidelijkheid zorgde ervoor dat het onderwerp in de raadsvergadering van 15 december nog van de agenda werd gehaald. “Dit voorstel is een hele verbetering ten opzichte van het vorige”, vond Theo Francken (Venray Lokaal). “Het is onacceptabel om te bezuinigen op de meest kwetsbare inwoners”, zei Joep Gielens (ProVenray). Jan Hendriks (SP) pleitte voor behoud van de huishoudelijke hulp. “Dit is voor veel ouderen cruciaal. Het moet afgelopen zijn met de bezuinigingen hierop.” De SP vreest dat de armoede en ongelijkheid zullen toenemen door de maatregelen en stemde als enige partij tegen het voorstel. “Want dit is een slecht plan”, aldus Jan Hendriks.

CDA en VVD lieten een ander geluid horen. “We zouden deze maatregelen liever niet nemen maar we kunnen niet anders”, meende Jac Derikx (CDA). “Het moet beter en goedkoper maar we weten niet of we de bezuinigingen ook kunnen realiseren. Wellicht moeten we in de komende jaren nog meer stappen zetten.” Bas Künen (VVD) vond dat de ingrepen op het juiste moment komen. “Want deze rekening kunnen we niet doorschuiven naar de toekomst. We moeten nu aan de knoppen draaien om het tij te keren. En ook toezien op een betere inkoop en voorkomen dat zorgcowboys er tonnen aan verdienen.” PvdA en VVD haalden aan dat jaarlijks 70 miljoen euro omgaat in het sociaal domein. “Het kost heel veel geld. Het is 56 procent van onze begroting”, stelde Henk Bisschops (PvdA). “Het is lastig om grip te krijgen op de kosten. Bezuinigen lijkt niet onlogisch. Er moet wat gebeuren maar de armoede onder kinderen neemt toe. Dit baart ons wel zorgen.”

Tekst: Henk Willemssen