‘Windpark leeft niet erg in Oostrum’

De mogelijke komst van drie of vier windmolens lijkt de inwoners van Oostrum niet echt te verontrusten, ondanks dat de beste zoeklocatie ligt bij het golfterrein in Geijsteren op zo’n kilometer afstand van de Oostrumse dorpskern. De dorpsraad neemt een neutraal standpunt in maar houdt de vinger aan de pols. Dat bleek in de dorpsraadvergadering van donderdag 18 maart.

Geijsteren, Wanssum, Oostrum, Oirlo en Castenray liggen in het zoekgebied van Windpark Venray. Van deze vijf dorpen telde Oostrum de minste deelnemers aan de enquête. Slechts 74 dorpsbewoners vulden de vragenlijst in. Opvallend was ook dat de meeste voorstanders uit Oostrum kwamen. “De deelname aan de enquête was bedroevend laag”, zei dorpsraadvoorzitter Jan-Willem Bruijsten. “Het windmolenpark leeft niet in het dorp. Terwijl er toch vaak genoeg over is gepubliceerd in het dorpsblad.” Dorpsbewoner Paul Custers meende daarom dat de dorpsraad zich actiever moet opstellen. “Want het blijft zo stil in Oostrum. De mensen zijn onwetend. De dorpsraad zou meer moeten informeren want dadelijk zijn we te laat.”

Esther de Jong heeft als dorpsraadlid zitting in de werkgroep uit het dorpsradenoverleg. Ze vertelde dat de minimale afstandsgrens tot de huizen 300 meter is. “Er is een sterke tegenactie. Dat blijkt ook uit de uitslag van de enquête. De afstand van 300 meter accepteert niemand. Als we uitgaan van 450 meter dan liggen nog 20 woningen in het gebied.” Math Laurense, inwoner van Oostrum, stelde dat de hoogte van de windmolens de afstand tot de huizen zou moeten bepalen. De Grote Kerk is met 80 meter het hoogste gebouw in gemeente Venray. De windmolens reiken tot een tiphoogte van 260 meter. “Ze worden dus wel drie keer zo hoog, terwijl hier geen rekening mee wordt gehouden bij de afstand tot de woningen. We zouden voor een minder hoog alternatief moeten gaan.”

Jan-Willem Bruijsten vertelde dat vier windmolens in theorie zouden passen in het zoekgebied tussen Geijsteren en Oostrum. “Dit is de meeste ideale locatie. De vraag is of er draagvlak is voor het oprichten van een coöperatie. Als dat niet zo is dan kan een commerciële partij grondeigenaren gaan benaderen. Dan hebben wij niets meer te zeggen. We moeten ons ervan bewust zijn dat een nee geen definitief nee is.” Esther de Jong haalde aan dat de overheid de energiedoelen wil halen. “We kunnen nu nog invloed uitoefenen, zoals over de hoogte en het geluid van de windmolens. Ook als je nee zegt, blijft het risico dat ze er komen. Maar we moeten geen situatie krijgen zoals bij Greenport in Venlo.”

De gemeenteraad bespreekt nog voor de zomervakantie het rapport dat verkenner Frank van Bussel van Windpark Venray half mei zal afronden. Oud-dorpsraadvoorzitter Bas Künen is raadslid voor de VVD. Ook hij waarschuwde in de dorpsraadvergadering dat een nee van de gemeenteraad niet betekent dat het windpark is afgeblazen. “De overheid kan dit van hogerhand opleggen om de doelen te halen. Dan kunnen er windmolens komen op plekken waar wij het niet willen”, opperde Künen.

Tekst: Henk Willemssen