Gemeenteraad Venray stemt tegen komst industrieterrein De Spurkt

De gemeenteraad stemde met twintig tegen zeven het omstreden bedrijventerrein De Spurkt weg op dinsdag 30 maart. Naast afkeuring op de handelswijze van wethouder Jan Loonen gaf de raad ook kritiek op de 'dreigbrief’ van de directeur van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Alle nadelen over De Spurkt passeerden de revue zoals de aantasting van flora en fauna, de geringe natuurcompensatie, de vrees voor grootschalige hallen en de juridische onzekerheid over de grootte van de kavels en de komst van alleen Venrayse bedrijven. Toch was vrijwel iedereen het erover eens dat er behoefte is aan uitbreidingsmogelijkheden voor Venrayse bedrijven. “Dit besluit is het begin van een nieuwe ontwikkeling voor het Venrayse mkb”, zei Bas Künen (VVD). “We moeten nu vooruitkijken”, stelde Tino Zandbergen (Venray Lokaal). “De wethouder moet met een voorstel komen om 30 hectare te bestemmen voor Venrayse bedrijven.” Dit hoeft geen aaneengesloten bedrijventerrein te zijn en de kavels hoeven ook niet in één keer te worden uitgegeven, vond de raad. Jan Hendriks (SP) meende dat er nog genoeg ruimte is op de bestaande bedrijventerreinen. Theo Mulders (Samenwerking Venray) zei dat gemeente Venray straks wel moet zorgen voor zeggenschap over de invulling van de kavels. “Want bij De Spurkt had de gemeente geen inspraak. Greenport Venlo kon doen en laten wat ze wilde.”

Wethouder Jan Loonen zegde toe aan de slag te gaan met een nieuw plan. “De opdracht neem ik graag aan om het te realiseren. Het is helder dat De Spurkt is weggestemd. Ik ga ervoor zorgen dat het proces nu wel goed gaat lopen.”

Motie van afkeuring
De motie van afkeuring tegen wethouder Jan Loonen (CDA) haalde geen meerderheid in de raadsvergadering. ProVenray en PvdA dienden de motie in omdat ze ontevreden waren over de handelwijze van de wethouder bij bedrijventerrein De Spurkt. Alleen Samenwerking Venray en SP steunden de motie die met acht stemmen voor en negentien tegen werd verworpen.

Andere partijen uitten wel stevige kritiek maar ze vonden een motie niet nodig. “Het proces is niet goed gegaan”, zei Tino Zandbergen die twijfelde. “Mogelijk is er dossierblindheid opgetreden bij de wethouder. Maar een motie van afkeuring is een stap te ver.” Bas Künen merkte op dat de raad op het verkeerde been is gezet. “De wethouder heeft er een potje van gemaakt. Dit is dramatisch verlopen. Een dikke onvoldoende”, oordeelde Künen. Toch stemde de VVD tegen de motie tot verbazing van Lizzy Bruno (ProVenray). “Wat moet er dan wel gebeuren om het vertrouwen in de wethouder te verliezen?”, vroeg ze zich af.
Martin Leenders (Samenwerking Venray) wilde er niet lichtzinnig over doen. “De wethouder krijgt nog één kans en dit willen wij kracht bijzetten.” Guus Reintjes (CDA) nam zijn wethouder in bescherming. Hij vond dat de raad eens in de spiegel moest kijken. “Deze motie is overtrokken. Een erg zwaar middel“, zei de CDA’er.

Dreigen
Kritiek was er ook op de brief die directeur Ruud van Heugten van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo naar de raad stuurde. Greenport Venlo zou de regie gaan voeren over bedrijventerrein De Spurkt. In de brief waarschuwt Van Heugten de raad om geen afwijzend besluit te nemen. “Het lijkt op een dreigement. De directeur toont weinig respect voor de raad”, vond Henk Bisschips (PvdA). “Dit belooft weinig goeds voor de toekomst.” Tino Zandbergen haalde aan dat Greenport Venlo maandenlang niets van zich heeft laten horen. “Vijf voor twaalf komt die brief binnen. Het vertrouwen in Greenport Venlo is ver weg.” Daan Janssen (D66) reageerde ook afkeurend: “Zo werkt het niet. We laten ons niet intimideren.”

Tekst: Henk Willemssen