Dorpsraad Oostrum steunt nieuw natuurgebied

Gemeente Venray wil Oostrumsche Heide inrichten als recreatief natuurgebied. Het terrein ligt tussen de visvijvers van Wanssums Ven en recreatiepark De Witte Vennen in Oostrum. De dorpsraad staat achter het plan maar vraagt zich af wat de diepe grindput toevoegt aan het natuurgebied.

“We kunnen een nieuw natuurgebied alleen maar aanmoedigen”, zei voorzitter Jan-Willem Bruijsten onlangs in de dorpsraadvergadering. “Enkele bezorgde bewoners houden ons op de hoogte. De grindput zou te diep zijn om te gebruiken als visvijver. Dit zou ook niets toevoegen aan het natuurgebied.”
Gemeente Venray kocht een bos van 20,4 hectare aan de zuidkant van de Sparrendreef. Dit bos was slecht onderhouden en jeneverbesstruiken en stuifduinen dreigden overwoekerd te raken.
Het bos maakt onderdeel uit van het nieuwe recreatiegebied van 63,6 hectare. VVD-raadslid Bas Künen uit Oostrum zei dat het eindresultaat een mooi natuurterrein is maar dit wel tien jaar gaat duren. “Er zullen in die periode wel tienduizend vrachtwagens af en aan rijden. Dat kan overlast veroorzaken. De dorpsraad zou er een thema-avond aan kunnen wijden zodra er meer bekend is over het plan.”
Om de financiering rond te krijgen, wil de gemeente een deel van de landbouwgrond laten ontgronden voor zandwinning. Hierdoor ontstaan twee waterplassen van totaal 7,5 hectare.
De overige landbouwgrond wordt verschraald en een halve meter afgegraven. Daardoor keert de heide terug en krijgt het terrein dezelfde inrichting als een eeuw geleden.