Zorgen over kwaliteit campings en vakantieparken

Campings en vakantieparken hebben het lastig in coronatijd. Het College van B&W van Venray wil daarom extra inzetten op versterking van de toeristische verblijfsector. Door bedrijven te ondersteunen zodat ze weer economisch rendabel worden of juist verouderde of slechtlopende parken en campings te saneren.

‘De sector heeft het zwaar tijdens deze pandemie’, meldt burgemeester Luc Winants in een raadsinformatiebrief. ‘Alhoewel campings en vakantieparken vorig jaar in de zomer een redelijke bezetting hadden, kon het verlies in het voorjaar niet meer goed worden gemaakt. Ook zijn het roerige tijden voor groepsaccommodaties en hotels.’

Provincie Limburg heeft al enkele jaren geleden het beleid ingezet om verouderde en verloederde vakantieparken aan te pakken. Ook met oog op onveiligheid en het voorkomen van criminaliteit. Het Roekenbosch in Blitterswijck viel onder deze aanpak. Dit recreatiepark zit nu in een afbouwscenario dat afloopt in 2029.

Vitaler
De gemeenten in Noord-Limburg zijn bezig met het inventariseren van hun ruim honderd campings en bungalowparken. De gemeenten Venray en Peel en Maas zijn de trekker van dit project. De recreatiebedrijven worden sinds twee jaar op vrijwillige basis geholpen om vitaler te worden. Frank Verkoijen is hiervoor als vitaliteitmanager aangesteld. Hij is met zo’n dertig bedrijven aan de slag gegaan om ze meer toekomstbestendig te maken. Sommige bedrijven stoppen en worden gesaneerd of ze krijgen een andere bestemming. In de gemeente Venray zijn veertien bedrijven in beeld waarvan met twaalf is gesproken. Bij vijf bedrijven is het traject ingezet om de ondernemer vooruit te helpen. Met hulp van experts en het toetsen van de economische haalbaarheid van het bedrijfsplan. Ook is extra hulp aangeboden om de promotie en marketing te verbeteren.

Rode spoor
Frank Verkoijen trekt de conclusie dat enkele eigenaren geen behoefte hebben aan ondersteuning. Ondanks dat hun bedrijf in de problemen verkeert. Deze bedrijven zijn in kaart gebracht want de gemeente wil voorkomen dat ze verder afglijden. Hiervoor is een meer dwingende aanpak nodig die het ‘rode spoor’ wordt genoemd. Vakantieparken en campings komen vaak in de knel door permanente bewoning, onveilige situaties, verloedering en overlast, huisvesting van arbeidsmigranten en een gebruik dat in strijd is met bet bestemmingsplan. De gemeenten in Noord-Limburg hebben Bureau Ruimtemeesters in de arm genomen om hiervoor een plan van aanpak op te stellen. Van belang is dat de burgemeesters op de hoogte zijn van wat er speelt en dat de afdeling handhaving en openbare orde in staat is toezicht te houden. De aanpak past binnen het Regionale Actieprogramma Vrijetijdseconomie Noord Limburg 2018-2025 om goede bedrijven te laten excelleren en niet-vitale bedrijven uit de markt te halen. Daardoor ontstaat ruimte voor nieuwe en kwalitatief betere recreatieve bedrijven.