Geplukt Erwin Janssen Vredepeel

Erwin Janssen is één van de ruim twee 240 inwoners van Vredepeel. Hij zet zich al jaren in om de leefbaarheid in het dorp te vergroten door onze andere plaats te nemen in de dorpsraad. Maar ook in diverse werkgroepen heeft hij in het bestuur zitting genomen. Deze week wordt Erwin (49) geplukt.

Wanneer Erwin aan de keukentafel begint te praten, verklapt zijn Brabantse accent al snel dat hij niet geboren is in Limburg. Zijn wieg stond in Vierlingsbeek. Maar 23 jaar geleden verhuisde hij samen met zijn vrouw en zijn schoonouders naar Vredepeel. "We wilden buitenaf wonen. In Vredepeel kregen we die ruimte. Voordat we hier kwamen wonen hadden we nog nooit van Vredepeel gehoord. Pas later zie je dat er in het dorp weinig voorzieningen zijn. Maar wij vinden het hier heel fijn wonen."

Volgens Erwin duurde het wel even voordat ze geïntegreerd waren, maar dat kwam zeker niet door de dorpsbewoners, stelt hij. "Het heeft vier jaar geduurd voordat het grootste gedeelte van de verbouwing van ons huis klaar was. Daardoor hebben wij in die tijd niet actief meegedaan met activiteiten in het dorp. Nadat de verbouwing grotendeels klaar was kwamen wij steeds meer onder de mensen, het was heel makkelijk om te integreren. Toen is het balletje echt gaan rollen."

Dat heeft ook met gezinsuitbreiding te maken, legt Erwin uit. "Destijds was de basisschool Regina Pacis nog in het dorp en daar kwam je in contact met andere ouders. In 2011 ben ik dan ook door een van de ouders benaderd om in de medezeggenschapsraad van de school zitting te nemen. Samen met hem en natuurlijk in overleg met de andere ouders, de sluiting van de school in goede banen geleid en de fusering met de school in Merselo goed begeleid."

Dorpsraad
Vanwege zijn bijdrage in het fusietraject werd Erwin in 2011 ook benaderd door de dorpsraad. De toenmalige secretaris Theo Kooter vroeg of Erwin in de dorpsraad zitting wilde nemen. De dorpsraad was nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. "Gelijk bij de eerste vergadering werd ik gevraagd om secretaris te worden zodat Theo Kooter doorschoof naar de voorzittersfunctie. Inmiddels ben ik al aan mijn derde termijn bezig. Mijn taak is om de agenda samen te stellen voor de vergaderingen en alle schriftelijke afhandelingen te doen. Dorpsbewoners informeren wat er speelt in ons dorp en eventueel overleggen met de gemeente. Daarnaast ben ik als dorpsraadlid benaderd voor de werkgroep Vredepeel Nieuwe Balans en de huidige stichting Regina Pacis Vredepeel. Ik denk dat ons dorp trots mag zijn op wat er al is gerealiseerd maar als dorp hebben wij altijd wensen en daar blijven wij aan bouwen. De dorpsbewoners zijn altijd bereid zich vrijwillig in te zetten voor het dorp en daarom krijgen we ook veel voor elkaar. Waar een klein dorp, groot in kan zijn."

Vanuit de dorpsraad van Vredepeel schuift Erwin ook al tien jaar aan als lid van het dorpsradenoverleg. De laatste vier jaar heeft hij zitting genomen in het dagelijks bestuur, hier vervult hij ook de taak als secretaris. De vergaderingen hebben enkele maanden stilgelegen. Onlangs heeft de eerste vergadering na tijden digitaal plaats gevonden. "Maar de interactie onderling mis je. Het gevaar is dat we het straks normaal vinden om niet meer fysiek bij elkaar te komen, omdat mensen het niet meer missen. Ik denk dat de impact van corona nog jaren voelbaar is."

Maar volgens Erwin hebben de coronamaatregelen weinig invloed op de inwoners van Vredepeel. "We zijn gewend om buitenaf te wonen en aangewezen te zijn op ons gezin. Toch zijn we een hecht dorp. Er is aanspraak genoeg en we ondersteunen elkaar. En ik denk niet dat hier mensen wonen die eenzaam zijn. Ouderen verhuizen namelijk wanneer ze zorg nodig hebben, omdat hier de voorzieningen niet meer zijn. Als je in Vredepeel woont, ben je verplicht een auto te hebben, er is geen openbaar vervoer."

Hobby
Naast al het vrijwilligerswerk, maakt Erwin ook tijd vrij voor zijn hobby badminton, die vanwege de corona helaas stil ligt. Maar zijn grootste hobby noemt hij zijn werk. Al ruim twintig jaar werkt hij bij Donne Draad in Nieuw Bergen. "Mijn werk zie ik nog steeds als mijn hobby. Ik ga altijd met plezier naar mijn werk."
Erwins carrière begon in zijn jongere jaren als winkelmedewerker bij de familie Verbeeten nu de Plus. Daarna volgde militaire dienst en ging hij aan de slag bij de technische dienst van Leo van Schaijk in Cuijk. "Als klanten vragen hadden over defecte apparatuur bijvoorbeeld strijkijzers of wasmachines kwamen ze bij mij terecht. Uiteindelijk kwam ik via een collega terecht bij Donne Draad. Doordat ik bij mijn vorige werkgever van 08.00 tot 18.00 werkte, stond het gezinsleven op een lager pitje. Ik kwam thuis als de kinderen sliepen. Daarom ben ik uiteindelijk van baan gewisseld."
In de loop der jaren is Erwin binnen het bedrijf doorgegroeid tot commercieel medewerker binnen- en buitendienst. Of hij ooit nog verandert van baan, sluit hij niet uit. "Ik heb wel de ambitie om ooit leiding te geven aan een team. Maar het moet op mijn pad komen. Ik weet niet wat de toekomst brengt. Maar ik sta in elk geval open voor nieuwe dingen."

Tekst: Jeanine Hendriks