Gevolgen coronacrisis volgens economiewethouder lastig in te schatten

Een jaar geleden noemde Jan Loonen, economiewethouder van Venray, 2020 een verloren jaar vanwege de coronacrisis. Hij temperde de verwachtingen over een inhaalslag in de laatste maanden van het jaar en ook die bleef uit. Volgens hem is het nog altijd lastig in te schatten wat daadwerkelijk de gevolgen van de coronacrisis voor Venray zullen zijn.

Het aantal faillissementen en werklozen in de gemeente Venray vallen dit jaar lager uit dan normaal. Het aantal starters is zelfs toegenomen. Volgens Jan Loonen is de coronacrisis dus daar niet aan af te leiden. "Maar ik heb het gevoel dat bedrijven hun adem inhouden. De financiële problemen worden nu nog verbloemd door de steunmaatregelen van het Rijk. De echte gevolgen komen pas later, maar het is afwachten wanneer. Ik vergelijk de coronacrisis met een tsunami: de zee heeft zich teruggetrokken, maar het is afwachten hoe ver ze terug gaat komen."

Landelijk gezien is er momenteel een economische krimp van 3 tot 4 procent. Dat is volgens de economiewethouder in Venray ook te zien. Maar de gevolgen van de coronacrisis is niet in elke branche hetzelfde. "Waar sectoren als de maakindustrie en logistiek goed draaien, wordt bijvoorbeeld in de recreatieve sector gigantisch geteerd op de reserves. Ook bij de MKB knijpen ze hem erg, daar zit veel leed. 'Overall' kunnen we stellen dat gemeente Venray geen rampverhaal is, maar op individueel gebied gaat het her en der heel slecht. Echter, daar zijn de harde cijfers nog niet van bekend. De verwachting is dat in het derde kwartaal van het jaar alle sectoren weer aan gaan trekken. Bedrijven die dit jaar nog omvallen, denk daarbij aan horecazaken, worden waarschijnlijk goedkoop overgenomen door iemand anders. Juist omdat horeca nooit zal verdwijnen. Maar wij als gemeente doen er alles aan om bedrijven in stand te houden. Het Rijk is daar gelukkig ook ruimdenkend in en heeft flink geïnvesteerd in de economie. Toch denk ik dat de impact van de coronacrisis nog jaren voelbaar is."

Of de wethouder met kennis van nu een jaar eerder andere besluiten had genomen? "Dan was de gemeente pro-actiever geweest. Door de onzekerheid liepen we vaak achter de feiten aan met het verlengen van maatregelen. We hadden de ondernemers meer vertrouwen kunnen geven." Momenteel werkt de gemeente aan een strategie die zich richt op de invulling van evenementen. "We zijn in gesprek over de invulling van bijvoorbeeld de kermissen. We denken na of en hoe ze door kunnen gaan. Ook de vraag of er standgeld wordt gevraagd ligt nog ter discussie."