Leunen stapje dichter bij nieuw dorpsplein

Provincie Limburg heeft besloten dat de vervuilde grond onder en rondom de pinautomaat waar het dorp haar nieuwe dorpsplein wil aanleggen, niet afgegraven hoeft te worden. De ondergrondse verspreiding van de vervuiling wordt wel aangepakt, wat een veel goedkopere oplossing is. De gemeente buigt zich nu over de laatste restjes financiering van de herinrichting van het plein.

Leunen wacht al sinds vorig jaar om te kunnen beginnen met de aanleg van het nieuwe dorpsplein. De grond waar dat plein zou moeten komen, bleek vervuild te zijn. Gemeente en dorpsraad kwamen er eerder niet uit wie de kosten voor de sanering zou moeten betalen. De gemeente liet daarom een extern bedrijf een saneringsplan opstellen. Daaruit kwamen twee opties naar voren: de grond afgraven of de bovenlaag afsluiten en verdere ondergrondse verspreiding van de vervuiling verhinderen. Provincie Limburg moest hierover een bindend advies geven en koos tot opluchting van dorpsraad Leunen voor de tweede, goedkopere, optie.

De werkgroep Herinrichting Dorpskern Leunen is blij met deze beslissing. Er hoeven geen grote werkzaamheden meer uitgevoerd te worden, want de dichtbestrating van het plein is voldoende om de bovenlaag van de vervuilde grond af te sluiten. Sjaak Rongen van de werkgroep: "Als de grond afgegraven moest worden, dan ben je weer maanden verder. Nu blijft de vaart er gelukkig in, dat is heel goed nieuws voor ons."

Dat de grond niet afgegraven hoeft te worden, betekent ook dat er geen enorme kosten meer bijkomen voor de sanering van de grond. Gemeente Venray neemt de kosten van het saneringsplan op zich. De werkgroep heeft inmiddels al een gesprek gehad met verantwoordelijk wethouder Carla Brugman (Venray Lokaal) over de financiering. "De gemeente gaat nu bekijken of het mogelijk is om het dorpsplein te voorzien van gebakken klinkers in plaats van betonklinkers. Die klinkers zijn duurder, maar blijven veel langer goed. Ook gaan ze bekijken of de meerkosten hiervan en het nog aanwezige begrotingstekort door de gemeente gedekt kan worden."

Leunen zelf kan in ieder geval niet meer bijdragen aan het plein. Rongen: "Dat hebben we ook aangegeven bij de gemeente. Ik denk dat we al bijna een ton hebben uitgegeven. Leunen is klaar nu, we hebben het geld niet. Als de gemeente niet bijdraagt, dan blijft het plein liggen zoals het nu is."

Als het College van B&W instemt met de financiering, kan er naar verwachting begin 2019 gestart worden met de werkzaamheden. Rongen: "Uiteindelijk is het allemaal niet zo gelopen zoals we verwacht hadden. We zijn er nu al vier jaar mee bezig. Hopelijk kunnen we nu snel aan de slag."