Gemeente krijgt inclusieagenda

Gemeente Venray gaat een lokale inclusieagenda opstellen. Het externe bureau Berenschot is in de arm genomen om het project te begeleiden.

De gemeenteraad heeft twee jaar geleden in een motie het College van B&W de opdracht gegeven voor het opstellen van een inclusieagenda. Gemeenten zijn ook wettelijk verplicht om een lokale invulling te geven aan het VN-verdrag Handicap. Dit is een belangrijk mensenrechtenverdrag dat door Nederland in 2016 is ondertekend. Het verdrag geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Bij de inclusieagenda werkt de gemeente samen met maatschappelijke organisaties en er is vanuit de gemeenteraad een werkgroep geformeerd. De raadswerkgroep heeft ermee ingestemd om 14.400 euro uit te trekken voor de ondersteuning door bureau Berenschot. In gemeente Venray lopen al allerlei projecten die te maken hebben met inclusie, zoals de campagne ‘Respect On’ die zich richt op bewustwording bij jongeren. Samen met veertien Venrayse organisaties is het platform Respect On opgericht. Afgelopen voorjaar is de communicatiecampagne ‘Venray voor iedereen’ van start gegaan die zich ook richt op bewustwording.