Gemeente neemt illegale inritten over in Vlakwater

Bewoners van nieuwbouwwijk Vlakwater in Venray hebben bij hun huis inritten op gemeentegrond aangelegd. De gemeente grijpt nu in en neemt de illegale inritten in eigen beheer om ze opnieuw in te richten.

De vrijstaande woningen in Vlakwater aan de westkant van Venray zijn gebouwd op kavels van het bouwproject Ruimte voor Ruimte van provincie Limburg. De eerste woningen in deze ruime en groene wijk zijn gebouwd in 2011. De gemeente geeft toe dat er de laatste jaren te weinig toezicht is geweest op de inrichting van het gebied. Daardoor heeft het kunnen gebeuren dat bewoners in strijd met de omgevingsvergunning inritten hebben aangelegd op gemeentegrond. De inritten hebben verschillende vormen en breedtes en er zijn uiteenlopende materialen gebruikt. Voor de gemeente is het geen oplossing om de bestaande inritten over te nemen. Omdat het ondoenlijk is onderhoud of herstel te plegen door de verschillende materialen die gebruikt zijn.

Het College van B&W heeft besloten om vlak na de zomervakantie te starten met het opnieuw bestraten van de opritten. Ze worden uniform uitgevoerd met dezelfde soort bestrating en ze krijgen een maximale breedte van 6 meter zoals ook in het ontwerp van de wijk is vastgelegd. Het college maakt dan tegelijkertijd een einde aan het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond. Ruimte voor Ruimte voert het werk uit en gaat met iedere bewoner in overleg over wat er met de inrit moet gebeuren. Het college houdt er rekening mee dat bewoners zich niet kunnen vinden in het vervangen van hun oprit.